Sommerkurs om anti-korrupsjon

I sommer kan du lære hvordan du kan arbeide mot korrupsjon. Transparency International School on Integrity (TICI) og International Anti-Corruption Academy (IACA) arrangerer hver sine kurs i juli.

På TICI sitt kurs skal deltakerne lære om den siste utviklingen innen anti-korrupsjon og ansvarlighet gjennom en uke. Det blir muligheter til å sette kunnskap og ideer ut i praksis. Deltakerne skal få inspirasjon, kunnskap og påfyll fra fagfolk som jobber med anti-korrupsjon på heltid. Hensikten er at unge studenter skal utvikle sine ferdigheter på temaet og sette dette ut i praksis.

Kurset arrangert av Transparency International School skal foregå i Vilnius i Litauen fra 7. – 14. juli 2014.  Det vil være forelesninger, seminarer, praktisk opplæring og ekskursjoner i løpet av de 7 intensive dagene.

- Mye av hensikten med kurset er å få deltakerne til å tenke utenfor boksen, og prøve nye løsninger, står det på nettsidene til Transparency International School on Integrity.

Siden 2010 har over 350 ungdommer fra omkring 60 land deltatt på sommerkurset. Søknadsfristen for å bli med er 1. mai for deltakere fra land som ikke er tilsluttet EU. For EU-borgere er fristen 15. mai. Man kan også søke om et stipend for å være med. Kurset er åpent for studenter, akademikere og unge fagfolk under 35 år.

Skolen har et eget alumni-nettverk.

Fem dager i Østerrike

Fra 14. – 18. juli kan du delta på kurset til International Anti-Corruption Academy i Laxenburg i Østerrike. Opplæringen skal gi deltakerne en grundig forståelse av de ulike mekanismene som forårsaker korrupsjon i et lokalt styresett. De skal lære seg strategier og verktøy for å løse problemstillinger omkring korrupsjon. Temaer for kurset er  blant annet integritetssystemer, politisk integritet og lederskap.

- Ledende internasjonale akademikere og eksperter skal undervise på programmet, skriver IACA.

Søkandsfristen for å delta på dette sommerkurset er 14. mai. Deltakerne vil bli valgt ut basert på utdanning og profesjonell erfaring.