Statoil med omstridt gass-kontrakt i Tanzania

Da innholdet i Statoils nye gassavtale med Tanzania lekket ut tidligere i sommer, ble det rettet sterk kritikk mot avtalen. Nå ber Tanzania om revisorhjelp fra Norge for å kontrollere fremtidige gassinntekter.

Tidligere i sommer lakk informasjon fra gassavtalen mellom Statoil, ExxonMobil og Tanzanianske myndigheter ut. Det skapte store overskrifter i landet. Kritikere mente at Tanzania ville tape flere milliarder dollar på kontrakten. Det skaper frykt og mistenksomhet at regjeringen inngår hemmelige avtaler, uttalte de. 

Politikere og innbyggere i Tanzania hadde forventet at 85 prosent av overskuddet fra gassutvinningen skulle gå landet til gode, men avtalen viser at det kun er 50 prosent som er gjeldende. Avisen The Citizen skrev: ”$1 billions loss. Who´s fooling Tanzanians?” Olje- og gassletingen i Indiahavet har pågått siden 2000, og det er forventet at det skal skape store inntekter til landet.

Les også: ”Tanzania stiller tøffare krav til Statoil”

Informasjonssjef Knut Rostad i Statoil vil ikke gå inn på detaljer i kontrakten, men sier selskapet er fast bestemt på å videreføre prosjektet.

- Vi kan ikke kommentere detaljer i kontrakten. Men den tar hensyn til totaliteten av skatter, direkte offentlig utbytte, lokale forhold, risiko, markedsadgang, teknologiske utfordringer og kostnadsnivå, sier Rostad i en e-post til Bistandsaktuelt.

Kontrakten er ikke urettferdig

Kontrakten tapper ikke Tanzania for like mye inntekter som fremstilt, viser en analyse gjort av Natural Resource Governance Institute (NRGI), som jobber for større åpenhet i utvinningsindustrien. Analysen tilsier at avtalen vil gi Tanzania 61 prosent av inntektene.

Kontrakten ble for første gang signert i 2007, men er videreutviklet siden da. I havet utenfor Tanzania er det oppdaget gassreserver på over 50 billioner kubikkfot.

Ønsker europeisk revisorhjelp

Tanzania har ikke like mye erfaring med utvinning av naturressurser som for eksempel Norge, og olje- og gassindustrien er et nytt område for landet. Nå har Tanzanianske myndigheter bedt om fagkyndig kunnskap fra Norge og Nederland for å kontrollere de fremtidige gassinntektene.

Tanzania har innledet forhandlinger med riksrevisjon i Norge for at tanzanianske revisorer skal lære av de norske erfaringene med kontroll av olje- og gassnæringen, opplyser Tanzanias riksrevisor Ludovick Utouh til Bistandsaktuelt.

- Norge er blant landene som har hatt enorme inntekter fra gassindustrien. De har svært mye erfaring på dette området, så vi håper de kan være til stor hjelp også for oss, sier Utouh.

Myndighetene i det øst-afrikanske landet ønsker å opprette et investeringsfond som kan forvalte inntektene fra olje- og gassindustrien i landet. De håper at det kan sikre inntektene til fremtidige generasjoner.

Les også: ”Tanzania oppretter oljefond”