Statoil offentliggjør egentlige eiere

Statoil vil nå offentliggjøre hvem som er selskapets egentlige eiere. Foto: Eline Helledal

Etter anbefaling fra Oslo Børs og etter mye press fra blant annet Publish What You Pay Norge, har Statoil snudd og vil nå publisere hvem som er selskapets egentlige eiere.

Det skriver NRK. Fra 2. kvartal vil Statoil nå opplyse om selskapets største reelle eiere på sine hjemmesider.

– Vi har vurdert dette og kommet til at vi vil etterkomme anbefalingen fra Oslo Børs, sier kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil til NRK.

Press fra sivilsamfunn

I et opprop til næringsminister Monica Mæland (H) krevde Publish What You Pay Norge sammen med en rekke andre organisasjoner og forskere at det kommende aksjonærregisteret blir mer åpent. 

– Skjulte eierskap er et viktig tema for PWYP Norge og det at Statoil snur i saken og publiserer hvem som er deres egentlige eiere er et eksempel til etterfølgelse for andre selskaper, sier generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen.

Thowsen sier videre at Statoil samtidig bør være like lyttende til kravet om utvidet land-for-land rapportering, som det er en stor internasjonal etterspørsel etter.

Kommunikasjonsdirektør Lindbæk i Statoil sier til NRK at endringene ikke kommer før nå, fordi de har måttet få på plass nødvendige systemer for at informasjonene skal være presis og korrekt.

Press fra Stortinget

I februar la Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fram et forslag for Stortinget om at det skal opprettes et offentlig register over egentlige eiere av selskaper. Partiene mener at full åpenhet omkring hvem som eier et selskap er en selvfølge. 

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, stilte også nylig et skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland (H). Der ber hun statsråden bekrefte at vi får et åpent aksjonærregister i Norge. Hun krever at både ultimat eier og børsnotert selskap skal være søkbart.

Se spørsmålet og svaret her. 

Med i EITI-standarden

Skjult eierskap er en del av den nye EITI-standarden som trådte i kraft 1. Januar 2015. Extractive Industries Transparency Initative (EITI) er en åpenhetsstandard som krever at selskaper rapporterer hvor mye de betaler til selskaper, og at myndigheter rapporterer hvor mye de mottar.