Storbritannia med i EITI

EITI er en global koalisjon av regjeringer, selskaper og det sivile samfunn som arbeider sammen for å bedre åpenhet og ansvarlig forvaltning av inntekter fra naturressurser.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) har godkjent Storbritannia som kandidatland under sitt internasjonale styremøte i Myanmar. Publish What You Pay-nettverket støtter opp om dette.

- Sivilsamfunnet ønsker Storbritannias EITI-kandidatur velkommen. Vi støtter spesielt Storbritannias satsing på rapportering på prosjektnivå og offentliggjøring av olje- gass- og gruveselskapenes eierskap. To områder hvor den britiske regjeringen har vist sterk internasjonal ledelse, sier Miles Litvinoff, som er koordinator for PWYP UK.

Les pressemeldingen fra PWYP UK her.

Statsminister David Cameron startet søknadsprosessen til EITI i fjor. Han ønsker med dette å øke åpenheten rundt inntekter fra olje, gass og mineraler. Inntektene må forvaltes riktig for å sikre at mennesker over hele verden deler de økonomiske fordelene av naturressursene.

Åpenhetsstandard

EITI er et internasjonalt initiativ støttet av regjeringer, selskaper og det sivile samfunn. Det er utformet for å øke åpenhet og offentlig ansvarlighet i utvinningssektoren. Standarden krever at selskaper skal offentliggjøre utbetalinger til myndigheter, og at myndighetene skal offentliggjøre hvor mye de mottar. Hvert deltakerland utgir en årlig rapport som inneholder betalings- og inntektsdata, markerer eventuelle avvik og gir kontekstuell informasjon om landets utvinningsindustri.

Som kandidatland skal Storbritannia levere sin første EITI-rapport i april 2016. Olje- gass- og gruveselskaper som opererer i Storbritannia må sende inn opplysninger om utbetalinger til den britiske regjeringen for 2014 innen midten av 2015.

- Olje- gass- og gruvedriften kan levere verdifulle økonomiske fordeler for befolkningen i utviklingsland hvis det blir riktig forvaltet. Men vi ser altfor ofte at ressursene fra ressursrike land i sør ikke går lokalbefolkningen til gode, sier Jo Swinson, statssekretær i nærings- og forretningsdepartementet i Storbritannia.

Over 40 land

Storbritannia er nå i likhet med USA og Norge blant OECD-landene som implementerer EITI, sammen med mer enn 40 andre land. Frankrike, Tyskland og Italia har også forpliktet seg til å delta i initiativet.

-Storbritannia har vært en viktig støttespiller for EITI politisk og økonomisk. Implementering i Storbritannia vil styrke både offentlig forståelse og debatt om landets olje- gass- og mineralressurser, og støtte utviklingen mot en mer åpen og ansvarlig sektor over hele verden, sier Litvinoff fra PWYP UK.

Det er Olje- og Energidepartementet som har ansvaret for EITI-implementeringen i Norge. Siden 2007 har EITI-sekretariatet hatt tilholdssted i Oslo. Norge ble opptatt som medlem i 2011, som første OECD-land. Norge sammenstillet sin første EITI-rapport for 2008. Se Norges hendelser i EITI her. 

Les: ”Ny interessentgruppe til EITI oppnevnt i statsråd”