Styrking av land-for-land forskriften. Hva nå?

Hvordan skal styrkingen av land-for-land rapporteringen følges opp, spør Truls Wickholm (Ap) i et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Eline Helledal

Rett før sommeren ble et samlet Storting enige om å styrke land-for-land forskriften. Nå har Truls Wickholm (Ap) sendt et skriftlig spørsmål til Siv Jensen (Frp) om hvordan dette skal følges opp.

Alle partiene på Stortinget ble 19. juni 2015 enige om å skjerpe arbeidet med finansiell åpenhet. I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett la leder for finanskomiteen, Hans Olav Syversen (Krf), fram forslaget om å styrke land-for-land forskriften.

Les: ”PRESSEMELDING. Samlet Storting vil styrke land-for-land forskriften”

PWYP Norge har arbeidet for denne loven i mange år og mener at dette er en stor seier for åpenhet og et viktig skritt i riktig retning. Den viktigste endringen er at selskaper også må rapportere på investeringer i skatteparadis.

– Dette er et etterspurt krav og veldig bra at vi fikk på plass før sommeren! Men, fordi selskaper som oftest ikke betaler skatt i skatteparadiser, så vil nytten og relevansen av dette kravet først oppnås når vi får styrket forskriften med at selskapene må rapportere kostnader. Det er fordi det er på kostnadssiden at selskapene organiserer seg på en slik måte at de unngår å betale skatt, sier Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge. 

Men hvordan skal finansdepartementet følge opp arbeidet med forskriften? Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Truls Wickholm, har sendt et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen for å få et svar på dette.

Spørsmål:

Truls Wickholm (A): Stortinget vedtok før sommeren å styrke arbeidet med Land for Land rapportering etter en bred enighet om at dagens forskrifter ikke fungerer etter hensikten. På hvilken måte følges dette opp av statsråden i budsjettet, vil statsråden sende en forskrift ut på høring innen utgangen av året, hvis ikke, når vil statsråden gjøre dette, og på hvilken måte ser statsråden for seg at sivilsamfunnet kan komme i inngrep med og påvirke utformingen og innholdet i forskriftene?

Begrunnelse:

Viser til debatt og vedtak i Stortinget 19.06.2015 der saken ble behandlet under Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Se spørsmålet på stortinget.no

Finansminister Siv Jensen må svare innen seks virkedager.

Tre gjenstående elementer

PWYP Norge mener at vi bør innføre en såkalt utvidet land-for-land rapportering. Vi mangler kun tre elementer for å få en god lov som vil virke etter hensikten:

1) Innta fulle kostnader i land-for-land rapporteringen.

2) At selskaper må rapportere fra alle land de er registrert i uten unntak.

3) At opplysningene tas inn som noter til årsregnskapet for å unngå at annet enn reelle regnskapstall rapporteres.

Les: ”Så nær er vi utvidet land-for-land rapportering”