SV fokuserer på finansiell åpenhet

Finanspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen (t.v.), og Arvinn Gadgil fra internasjonalt utvalg i SV vil sette ulovlig kapitalflukt høyere opp på agendaen. Foto: Christine Amdam

Under seminaret ”Finansiell åpenhet og demokrati” på Stortinget flagget SV at de kommer til å ta omkamp om utvidet land-for-land rapportering denne våren. Ulovlig kapitalflukt er på agendaen under SVs landsmøte denne helgen.

– Vi kommer til å ta den sedvanlige omkampen om utvidet land-for-land rapportering. Vi vil også jobbe for å få et åpent eierskapsregister, sa finanspolitisk talsmann for SV, Snorre Valen, under avslutningen av seminaret.

Publish What You Pay Norge og Sosialistisk Venstreparti inviterte til seminar om finansiell åpenhet og demokrati på Stortinget nylig. Manglende rapporteringskrav og åpenhet brukes fortsatt for å skjule pengestrømmer. Dagens regelverk, både nasjonalt og internasjonalt, muliggjør skatteplanlegging, økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Manglende åpenhet dreier seg om demokrati. Flere eksperter var invitert til seminaret for å dele kunnskap om disse problemstillingene.

Les mer om seminaret og se fullt program her.

Snorre Valen mener at det er sterkt politisk potensiale i disse problemstillingene, og partiet vil formidle dette til Stortinget. I fjor vår la SV inn et forslag om å utvide loven om land-for-land rapportering, og dette ble det stemt over da Stortinget gikk gjennom det reviderte statsbudsjettet i juni. Da ble forslaget nedstemt, men SV skal ikke gi opp denne kampen. 

Fokus på tiltakene som gir finansiell åpenhet

Generalsekretær i Publish What You Pay Norge, Mona Thowsen, forklarte at det finnes håp for å få større finansiell åpenhet, og la fram eksempler på tiltak som enkelt kan tas i bruk. Utvidet land-for-land rapportering er et tiltak som allerede ligger på bordet.

– Det er kun tre elementer som gjenstår for at loven skal virke etter hensikten, og selskapene har allerede alle ressursene tilgjengelig, sa Thowsen.

Les mer om utvidet land-for-land rapportering her.

Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen (t.h.), forteller at det finnes tiltak som enkelt kan tas i bruk. Foto: Christine Amdam

Thowsen forklarte hvilke sekretessemekanismer som hindrer finansiell åpenhet i dag. Skatteparadiser og skjulte eiere er noen av disse. Ved å ta i bruk tiltak som viser hvor pengestrømmene ender opp vil vi enklere få en slutt på et samfunn som tappes for kapital. Utviklingsland er aller hardest rammet. 350 tusen milliarder kroner forsvinner ulovlig ut av det afrikanske kontinentet hvert år. Det viser rapporten ”Track it, stop it, get it” som den Afrikanske Unionen ga ut tidligere i år.

– Ulovlige pengestrømmer fra Afrika havner et eller annet sted i verden. Disse landene har en rolle å spille for å hindre dette, hjelpe Afrika til å hente hjem pengene og straffe de skyldige, sier tidligere president i Sør-Afrika, Thabo Mbeki, i innledningen til rapporten.

Norge har en viktig rolle å spille, og kan gå foran som et godt eksempel for å bidra til å hindre ulovlig kapitalflukt, mener PWYP Norge.

Støtte fra Økokrim

Morten Eriksen fra Økokrim fokuserte på åpenhet og kriminalitet i sitt innlegg på seminaret. Han mener også at utvidet land-for-land rapportering bør innføres i Norge.

– Innsynsbegrensninger er den største utfordringen i det globale markedet. Flernasjonale selskaper står for 60-70 prosent av den globale verdenshandelen. Disse selskapene har enormt stor makt. Multilaterale avtaler skulle regulere dette systemet, men de er altfor beskjedne, fortalte Morten Eriksen.

Han mener at større åpenhet er en avgjørende faktor for at systemet skal være bærekraftig over tid.

– Åpenhetsgarantien er det viktigste som kan fremvises som et effektivt virkemiddel: De som vil drive på norsk sokkel eller hvor som helst må åpne bøkene. Hvis de ikke gjør det, kan de bare holde seg unna, sa Eriksen. 

Ustabilt regime gir større kapitalflukt

Russland er den største eksportøren av ulovlig kapitalflukt i verden, og rundt 250 milliarder forsvinner ulovlig ut av Russland årlig. Tor Bukkvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) var invitert til seminaret for å se på ulovlig kapitalflukt i et geopolitisk perspektiv.

– Det er fokus på ulovlig kapitalflukt også i Russland. Men det er vanskelig å finne et lovverk som fungerer for dem som sitter på makta, sa Bukkvoll.

Russland er et autoritært regime, og Bukkvoll mener at den politisk-økonomiske forklaringen er at Russland er autoritært fordi det gjør det mulig for en liten, kleptokratisk elite på toppen å berike seg.

Les Bukkvols beskrivelser av den politiske situasjonen i kronikken ”Er Russland som alle andre”.