SV med forslag om utvidet land-for-land rapportering

I dag skal Stortinget stemme over revidert nasjonalbudsjett. I den forbindelse har Sosialistisk Venstreparti lagt frem et forslag om å utvide forskriften for land-for-land rapportering i tråd med PWYP Norges forslag.

”Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at flere aktører har påpekt at de vedtatte forskriftene for land-for-land-rapportering (LLR) har hull som vil være til hinder for en effektiv oppfylling av intensjonen med regelverket. Dette medlem mener det gjenstår noen justeringer før LLR kan sikre en tilfredsstillende rapportering. De peker på tre relativt små grep som vil føre til kraftige forbedringer”, står det i forslaget til SV under 5.13.24 Kap. 5543 Miljøavgift for mineralske produkter mv. 

PWYP Norge er en av aktørene som er ivrige i kampen om å få plass en utvidet land-for-land rapportering.

Les: ”Så nær er vi en utvidet land-for-land rapportering”

Den nye loven om land-for-land rapportering ble innført 1. januar i år. Den krever at norske selskap i utvinnings- og skogdriftsindustrien vil måtte rapportere noen sentrale regnskapstall, blant annet hvor mye de betaler i skatt. Loven ble lagt frem sammen med statsbudsjettet i oktober i fjor. Den blir av både opposisjonen og sivilsamfunnet kritisert for å være for svak i kampen mot skatteflukt.

Snorre Valen sitter i Finanskomiteen for SV, og han mener at loven bør kreve at også underselskaper med såkalte “støttefunksjoner” skal måtte rapportere etter de nye lovkravene.

I forslaget til SV heter det:

”For det første må alle land som er inkludert i den finansielle rapporteringen av oppstrømsresultater omfattes av forskriften for land-for-land-rapporteringen. Dette medlem vil vise til den rådende tvilen om hvorvidt det kun er produsentlandene, eller om det er alle landene som er med i inntekts- og kostnadskjeden knyttet til oppstrømsvirksomhet, som er omfattet av reglene, og mener rapporteringen blir ineffektiv dersom det kun er produsentlandene som blir inkludert.”

Les: ”SV varsler omkamp om land-for-land rapportering”

Samarbeidserklæring til besvær?

PWYP Norge håper at Stortinget stemmer for forslaget til SV om utvidet land-for-land rapportering. KrF, Venstre, Høyre og FrP har inngått en avtale om ikke å stemme for ting de ikke allerede er enige om i samarbeidserklæringen. 

Der står det at:

"Avtalepartnerne, komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, kan ikke skape flertall for verbalforslag eller merknader ut over det som fremgår av denne avtalen, med mindre samtlige avtalepartnere er enige om dette".

Dermed er det ikke sikkert at partiene står opp for det de egentlig har gitt uttrykk for at de står for. Er de ikke enige om at de er i mot korrupsjon og kapitalflukt?

PWYP Norge minner om at partiene har full anledning til bruke denne mulighet til å rette opp tre små feil slik at vi kommer i mål med en lov som virker.

 

Les: Holmås: Utvidet land for land rapportering gir oss konteksten