Takk for i år!

2014 har vært et begivenhetsrikt år for Publish What You Pay Norge, og vi gleder oss til å fortsette vårt arbeid i året som kommer. 

Takket være alle gode støttespillere har PWYP Norge også i 2014 kunnet arbeide med å skape resultater for økt åpenhet gjennom året som har gått.

Vi ser et internasjonalt momentum for å få på plass nødvendig og relevant åpenhet, som kan sikre økt demokrati og økte investeringer i utvikling. Samtidig opplever vi at sterke krefter arbeider for å svekke allerede oppnådde resultater og hindre nødvendig åpenhet. Avsløringer i media, undersøkende journalistikk og lekkasjer viser flere og flere deler av et omfattende hemmeligholdsystem.

Stemmer fra sør

Økt tilgang til kunnskap og nettverk er viktig. Et informert sivilsamfunn gjør demokratiet mulig. To moduler av vårt kapasitetsstyrkingsprogram TRACE er gjennomført i 2014, og alle deltakerne arbeider sammen med oss for å spre informasjon, kunnskap og engasjement i sine hjemland, både blant sivilsamfunn og politikere. I april ble Modul 2 av TRACE 2013/2014 gjennomført i Kampala i Uganda. 25 deltakere fra Ghana, Tanzania, Mosambik, Sør-Sudan, Liberia og Uganda har økt sin kunnskap om åpenhetsmekanismer og delt kunnskapen i sine land. Dessverre brøt det igjen ut konflikt i Sør-Sudan, og våre deltakere derfra havnet på flukt. Midt i en situasjon som er så vanskelig at de færreste av oss kan forstå det, mottar vi meldinger om at vi ikke skal være triste fordi kunnskap ikke går tapt.

– Kunnskapen ligger latent og den kan ingen ta fra oss. Når vi skal bygge landet opp igjen har vi nå kunnskap om hvor viktig åpenhet er. Det skal vi kreve, sa deltakerne fra Sør-Sudan.

I november gjennomførte vi Modul 1 av TRACE 2014/2015 i Oslo med en ny gruppe deltakere. I ti dager hadde vi besøk av 21 deltakere fra Latin-Amerika. Kunnskapsnivået på årets deltakere fra Ecuador, Bolivia, Colombia og Guatemala er høyt, og vi gleder oss til videre samarbeid med deltakerne i 2015. Mange har allerede arrangert møter og publisert artikler i aviser i sine hjemland.

Stemmer fra Sør har kommet til syne i norske medier. Gruppen fra Afrika skrev blant annet en kronikk som sto på trykk i Vårt Land: ”Skatteunndragelser koster liv”. Flere av deltakerne fra begge TRACE-gruppene har vært intervjuet i både riks- og fagpresse.

Skatteunngåelsesindustrien

Deltakerne fra Latin-Amerika møtte norske politikere. De utfordret dem til å utvikle en politikk som gjør det mulig for deltakerne å bekjempe korrupsjon og kapitalflukt i egne land. De vil få en slutt på at pengene går til autoritære ledere og korrupte selskaper. En større andel av pengestrømmene må bidra til å bygge demokratiske institusjoner og sørge for investeringer i realisering av menneskerettigheter. 

– Skatt er nøkkelen til utvikling, sa Grace Perez-Navarro, nestleder i OECDs skatteadministrasjon, på vårt seminar om skatteunngåelsesindustrien på Litteraturhuset 21. november.

150 mennesker deltok på seminaret som satte fokus på både nasjonale og internasjonale skatteutfordringer.

Loven om land-for-land rapportering trådte i kraft 1. Januar. PWYP Norge ønsker denne loven velkommen, men mener at vi ikke er helt i mål enda. Vi har gitt ut en policy briefing som viser hvor nær vi er en utvidet land-for-land rapportering.  Kun tre elementer gjenstår for at vi skal få en lov som virker etter hensikten.

Vi har deltatt på en rekke møter og debatter, og generalsekretær Mona Thowsen har forelest på ulike arrangementer. Flere kronikker har stått på trykk i norske medier, og vi har gitt ut flere rapporter og briefinger.

Vi vil takke alle våre støttespillere for et godt samarbeid i året som har gått og ser fram mot et nytt år med nye utfordringer og nye måloppnåelser. 

Resultatene vi får til er takket være deres støtte, alt fra klapp på skulderen, en positiv oppmuntring, aktivitet på sosiale medier og finansiell støtte!

Nå skal vi straks lade batteriene for å arbeide med like full styrke i 2015!

Vi ønsker alle en fredelig og god jul og sender alle de beste ønsker om et godt nytt år.