Tanzania mister 1,8 milliarder dollar årlig

En fersk rapport viser at Tanzania taper 1,8 milliarder dollar i skatteinntekter årlig. Pengene forsvinner gjennom ulovlig kapitalflyt fra uærlige selskaper som opererer i landet. Nå vil Danmarks Næringsminister at regjeringer anstrenger seg mer for å stoppe kapitalflukt. 

Det er Global Financial Integrity som har laget rapporten, med finansiell støtte fra Utenriksdepartementet i Danmark. Den ble offentliggjort i går.

Studien tar for seg fem afrikanske land; Tanzania, Mosambik, Ghana, Kenya og Uganda. Den viser at omkring 60,8 milliarder dollar går inn eller ut av disse landene i form av ulovlige pengestrømninger.  Studien baserer seg på perioden 2002-2011. Tanzania er det landet som kommer dårligst ut.

Støtte fra Danmark

- Det er dypt urovekkende at ulovlig kapitalflyt har en så stor negativ innvirkning på økonomien i disse fem afrikanske landene, sier Mogens Jensen, Danmarks handels- og utviklingsminister, ifølge Global Financial Integrity.

Danmark har i flere år støttet Tanzania, Mosambik, Ghana, Kenya og Uganda i kampen mot fattigdom. De har jobbet med å fremme økonomisk vekst og skape flere arbeidsplasser. Pengene som forsvinner gjennom uærlige transaksjoner kunne ha blitt brukt til investeringer i infrastruktur, skoler, sykehus og andre offentlige tjenester.

- Jeg håper at studien kan bidra til at regjeringene anstrenger seg enda hardere for å hindre ulovlige kapitalstrømninger, sier Jensen.

Store pengesummer

Ifølge avisen The Citizen, som er basert i Dar Es Salam kunne pengene som Tanzania taper for eksempel blitt brukt til å bygge 374 moderne legekontorer, eller bygge opp den forfalne jernbanestasjonen i hovedstaden. Summen kan også få Tanzania Electric Supply Company (TANESCO) til å generere ytterligere 1800 megawatt strøm. Det vil øke strømforsyningen i et land som har hatt akutt mangel på strøm i to tiår.

Rapporten viser at de fleste av pengene har forsvunnet de siste fem årene av perioden studien ble gjennomført.

- Konsekvensen av at selskaper flytter kapital inn eller ut av et land for å unngå skatter og tollavgifter, for å unngå kvoter, for smugling, for å hvitvaske penger, eller som et middel til kapitalflukt er rett og slett ødeleggende. Dette er kanskje det største økonomiske problemet i disse landene, sier GFI president Raymond Baker.

Internprising

I rapporten "Lost Billions - Transfer Pricing in the Extractive Industries" utgitt av Publish What You Pay Norge forklares noen av årsakene til at pengene "forsvinner".

Over 110 milliarder dollar har forsvunnet gjennom feilprising av råolje i USA og EU i perioden 2000 og 2010. Overskudd har blitt flyttet fra kildelandet til internasjonale selskaper. I desember 2000 importerte Nederland råolje for 1,69 Euro per fat, mens prisen i spotmarkedet var 26 Euro, noe som resulterer i et tap på rundt 40 millioner euro til kildelandet.

I "Lost Billions" kan du se flere tall-eksempler i vår database. 

Internprising er i utvinningsindustrien en av de mest vanlige teknikkene for å flytte overskudd fra kildelandet til selskapet. Det er lovlig, men det er enkelt å konvertere det til feilprising som er ulovlig. Dette skjer spesielt i kompliserte og uoversiktelige selskapsstrukturer med stor grad av hemmelighold.