Til Finanskomiteen: Velg åpenhet!

image

Stortinget må ikke lage en åpenhetslov basert på tilfeldige prinsipper som legger opp til store omgåelsesmuligheter for selskapene" skriver PWYP Norge til Finanskomiteen og oppfordrer: Loven må kreve relle regnskapstall.

Lovforslaget om utvidet land-for-land rapportering vil bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlingen 14. oktober, men slik det foreligger nå er myndighetene i ferd med å gjøre en stor feil. PWYP Norge har sendt et brev til alle de folkevalgte medlemmene av Finanskomiteen.

Brevet forklarer hvorfor det er viktig at åpenhetsloven om land-for-land rapportering kobles til selskapenes regnskap og imøtegår noen tidligere framholdte motargumenter mot dette. Hovedpoenget er at en åpenhetslov uten kobling til selskapenes regnskap, er en åpenhetslov uten full åpenhet. Hvis loven ikke krever at rapporteringen baseres på reelle regnskapstall, vil den bli mindre troverdig og mer kostbar å gjennomføre enn nødvendig. Det vil åpne opp for store omgåelsesmuligheter for olje- og revisjonsselskapene, på fellesskapets bekostning.

Det er viktig at Stortingsrepresentanter og medlemmene av Finanskomiteen gjøres oppmerksom på dette. Utenriks- og forsvarskomiteens flertall med Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkepartiet i spissen har tidligere "gitt sin støtte til utvidede krav til land-for-land-rapportering" I sin "innstilling" til stortingsmeldingen

"Dele for å skape" skriver komiteen at _"Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, viser til at en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet for å utrede krav til «land-for-land rapportering» i norsk lovgivning, foreslår en noe mer omfattende rapportering enn det som følger av forslaget til EU-regler.

Dette flertallet mener i likhet med arbeidsgruppen at kravene om rapportering, i tillegg til betalinger til myndigheter, også må omfatte krav til blant annet rapportering av investeringer, salgsinntekt, produksjon mv. fordelt på de enkelte land hvor de rapporteringspliktige driver sin virksomhet og at det må gis opplysninger om de rapporteringspliktiges datterselskaper, samt informasjon om hvor datterselskapene er hjemmehørende."

Nedenfor kan du lese brevene PWYP Norge har sendt til Finanskomiteen.

Bildet viser lederen av Stortingets finanskomitee, Torgeir Micaelsen (Ap). Foto: Stortinget_