Transocean: Er all motstand inhabilisert?

Advokatforeningens disiplinærutvalg har kommet fram til at to advokater som bistår Økokrim i skattesvikrettssaken mot boreriggkonsernet Transocean er inhabile. - I denne saken er det slik at alle de store advokatfirmaene er inhabile eller i en interessekonflikt. Vi må ikke komme dithen at man ikke kan forfølge de store og sterke fordi all motstand er inhabilisert, sier aktor og førstestatsadvokat Morten Eriksen til DN.

 

Til tross for at de to advokatene Ingvald Falch og Vidar Strømme fra advokatfirmaet Schjødt ble erklært habile av Høyesterett, slår Advokatforeningens disiplinørutvalg fast det stikk motsatte, skriver DN onsdag 29. mai. "Større interessemotsetningsforhold er det vanskelig å tenke seg", skriver Advokatforeningen, ifølge DN. Interessemotsetningen Advokatforerningen hevder eksisterer handler om at de to advokatene jobber for advokatfirmaet Schjødt, fordi en av firmaets partnere, Cato Schiøtz, i 2007 sendte over 137 sider med dokumentasjon til en av de tiltalte i Transcoean-saken, skatterådgiver Sverre E. Koch.

 Saken gjeder en advokat som bisto på et svært kort oppdrag for syv år siden, hvis det i det hele tatt kan kalles et oppdrag. Det var i realiteten nærmest en forespørsel som aldri ble fakturert. Nå mener disiplinærutvalget at hele advokatfirmaet Schjødt med over 140 advokater er inhabilisert. det er på grensen til det parodiske, sier Morten Eriksen til DN. Eriksen mener disiplinærutvalgets avgjørelse gir god grunn til mistanke om laugsmentalitet. - I denne saken sitter det advokater på alle sider av bordet. Ikke bare for å beskytte sine klienters interesser, men også for å beskytte sine egne, sier han til DN.

I denne saken er det slik at alle de store advokatfirmaene er inhabile eller i en interessekonflikt. Vi må ikke komme dithen at man ikke kan forfølge de store og sterke fordi all motstand er inhabilisert. - Det er uholdbart at de bruker inhabilitet som vern for ikke selv å komme i søkelyset, sier Eriksen. Ingvald Falck og Vidar Strømme har begge anket disiplinærutvalgets avgjørelse til Den offentlige disiplinærnemnden.

FAKTA

Etter at "et av tiltalepunktene nylig ble frafalt":, baserer Transocean-saken seg nå på tre tiltalepunkter: Polar-Pioneer-forholdet dreier seg om oljeriggen Polar Pioneer som i 1999 ble tauet ut av norsk farvann, solgt og tauet tilbake få timer senere. Økokrim mener dette ble gjort av skattemessige årsaker. * Konsernbidrag-forholdet dreier som og 4,5 milliarder kroner i inntekter fra salg av borerigger som ble lånt ut fra Norge til et datterselskap i Panama og deretter lånt videre til morselskapet på Cayman Islands. Økokrim mener selskapet i Panama var et rent gjennomstrømmingsselskap uten vesentlig aktivitet.

Utbytteforholdet dreier seg om at et dansk holdingselskap i Transocean-konsernet mottok 2,6 milliarder kroner i utbytte fra Norge, og at disse deretter ble betalt videre til Transoceans hovedkontor på Cayman Islands. Økokrim mener det danske holdingselskapet var uten reell aktivitet, og at det kun ble etablert av skattemessige årsaker.

De tiltalte i saken er:

Transocean Inc. Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. Advokat Sverre E. Koch i advokatfirmaet Thommessen Advokat Einar Brask i Ernst & Young Revisor Klaus Klausen i Ernst & Young