Transparency International Norge - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

Hva arbeider Transparency International Norge med?

Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom flere enn 90 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.

Transparency International Norge ble grunnlagt i 1999 og holder til i Oslo.


Hvorfor valgte organisasjonen å tilslutte seg PWYP Norge?

TI-Norge var en av initiativtakerne til opprettelsen av PWYP Norge. TI-Ns motivasjon for å støtte opp om PWYP Norge var at kampanjen består av mange organisasjoner som har til formål å fremme åpenhet om pengestrømmene i utvinningsindustrien. Åpenhet er viktig for å forhindre korrupsjon, misligheter og dårlig styring. PWYP er en aktiv og sterk pådriver dette arbeidet.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?

Det er en styrke for det sivile samfunn å samle seg om saker det er enighet om. Åpenhet i pengestrømmmer, budsjetter, regnskap og beslutningsprosesser er temaområder som mange sivilsamfunnsorganisasjoner slutter seg til. PWYP Norges merverdi er at de koordinerer, forbereder og fremmer synspunkter på vegne av dette fellesskapet overfor myndigheter og selskaper i utvinningssektoren, gjennom høringsuttalelser, seminarer, synlighet i media i Norge og internasjonalt.

Dilemmadiskusjon om korrupsjonsutfordringer i utvinningsindustrien, Transparencia Bolivia og TI-Norge i Santa Cruz, Bolivia.

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med Transparency International Norge?