- Tror ikke Google vil få mer i skatt

Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen. Foto: Mechanics film

Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, uttaler seg om OECD sine nylig framlagte skatteforslag i Dagens Næringsliv.

I forrige uke la OECD frem de første retningslinjene til skatteregler som skal bekjempe de multinasjonale selskapenes uthuling av skattefundamentet og flytting av overskudd. Tiltakene er et ledd i prosjektet som kalles Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).

BEPS er støttet av 44 land som til sammen står for 90 prosent av verdensøkonomien. 

- For kort, for lite og for sent, sier Mona Thowsen til Dagens Næringsliv om de nye retningslinjene.

Thowsen forteller at forslagene er et viktig steg i riktig retning, men at de også har svakheter. Retningslinjene oppgir blant annet ingen krav om at selskaper skal levere reviderte tall. I tabellen som OECD har lagt fram er ikke kostnadssiden med som et rapporteringskrav og det er rom for unntak.