Ulovlige pengestrømmer finansierer krig

For å løse krisen i Syria og Irak må det bygges globale allianser. Ulovlige pengestrømmer må stoppes og fattigdom må bekjempes, skriver Erik Solheim.

I en kronikk i Dagens Næringsliv drøfter lederen i OECDs utviklingskomité konsekvensene av urolighetene i verden.

- Kostnadene i blod og penger er ofte mye større enn forespeilet. Det er også ekstremt vanskelig å forutse bivirkninger av krig, skriver Solheim.

Han mener at det trengs globale allianser for å løse krisen i Syria og Libya, og da må land som Iran, Russland, Tyrkia og arabiske land være inkludert.

- Det er helt uforståelig at det ikke gjøres mer for å stoppe ulovlige pengestrømmer. Det koster milliarder av kroner å lønne krigere, handle våpen og brødfø familien til selvmordsbombere. Det er ikke snakk om å smugle en seddelbunke i sokken. Krig og terrorisme finansieres ved hjelp av banker, stråselskaper og advokater, skriver Solheim.

Dette er problemstillinger som PWYP Norge jobber med. Konsekvensene av kapitalflukt kan bli større om ikke mer gjøres. Vi er glad for at OECD setter arbeidet for å stoppe verdens ulovlige kapitalstrømninger høyt på dagsorden:

Forrige uke skrev Eva Joly en kronikk med tittelen ”En ny kolonialisme” i Dagens Næringsliv.

Vi kan ikke lenger tillate at flernasjonale selskaper tapper fattige land for verdiskapingen som kommer fra naturressursene, skriver hun.

Og de ulovlige pengestrømmene gir mye makt.

- Mange flernasjonale selskaper har større årsomsetning enn de fleste stater har bruttonasjonalprodukt. Dette gir selskapene direkte og indirekte en enorm innflytelse – politisk, forretningsmessig og rettslig. Samtidig har statene i kraft av globaliseringen gjennom årene fått færre reelle muligheter til å føre kontroll med hvordan makten utøves, skriver Eva Joly.