Underskriftskampanje for å gjeninnføre åpenhetsregel

 

Publish What You Pay står i spissen for et brev som er sendt inn til det amerikanske Finanstilsynet (SEC). Over 500 organisasjoner fra 40 land har skrevet under. Hensikten er å få SEC til å gjeninnføre åpenhetsbestemmelsene i Dodd-Frank lovgivningen.

Det er seksjon 1504 av loven Dodd Frank Wall Street Reform og Consumer Protection Act (2010) organisasjonene ønsker å gjeninnføre. Den krever at olje- og gruveselskaper som er børsnotert i USA opplyser om skatter, avgifter og andre utbetalinger de foretar til myndigheter, både amerikanske og utenlandske. Hensikten med lovgivningen er å få en slutt på hemmeligholdet i oljeavtaler. Dodd Frank Wall Street Reform og Consumer Protection Act ble innført for å regulere praksisene ved børsen i USA for å unngå en ny finanskrise. 

Seksjon 1504 ble innført august 2012, men i en stor seier for energibransjen ble det bestemt av den amerikanske domstolen i Washington DC i fjor at loven måtte endres.

Organisasjoner fra Afrika og Asia

De over 500 sivilorganisasjonene som har skrevet under på brevet er forent av Publish What You Pay globalt. Organisasjonene arbeider blant annet med menneskerettigheter, anti-korrupsjon og miljøspørsmål. De som er med på kampanjen kommer fra land i Afrika og Asia. Land som er rike på naturressurser, men rammet av korrupsjon, konflikt og fattigdom.

- Vi berømmer SEC for å ha utviklet seksjon 1504 og den opprinnelige gjennomføringsregelen. Den følger den amerikanske kongressens klare hensikt om å offentliggjøre detaljerte utbetalinger til myndigheter over hele verden. Men vi er svært skuffet over at den amerikanske domstolen tok vekk regelen, står det i brevet.

Organisasjonene oppfordrer SEC til å implementere en regel som vil sikre full offentliggjøring av betalinger. Identiteten til rapporterende selskaper skal være kjent. Det krever kontraktsbasert rapportering på alle nivåene i et prosjekt. Ingen land skal ha unntak.

Håper på endring

Ved en ny utstedelse av regelen som ikke åpner for noen unntak og krever full offentliggjøring av betalinger på alle nivåer, vil SEC sikre at lovgivningen er i tråd med nyere lover vedtatt i EU og Norge, og kommende lovgivning i Canada.

- Jeg håper at SEC hører på alle organisasjonene, og erkjenner den globale åpenhets-standarden som er utviklet. SEC må opprettholde den sterke gjennomføringsregelen for seksjon 1504, skriver Jana Morgan fra Publish What You Pay USA i en kommentar.