Utvidet land-for-land rapportering presentert inn i FN-prosess om Illicit Financial Flows

Fremmer bedre statistikk på tvers av land for bærekraftsmål 16.4.1.

Styreleder i PWYP Norge var den 14.12.18. invitert til å bidra på en FN-workshop i UNCTAD i Geneve, Sveits. Formålet var å diskutere “total value of inward and outward illicit financial flows”.

UNCTAD er et FN-organ som blant annet er tillagt arbeidet med kapitalflyt under FNs bærekraftsmål 16.4.1. Hensikten med workshop'en var å diskutere metodikk for å måle IIllicit Financial Flows (IFFs) og å diskutere ulike metodikker og tekniske måter å arbeide videre med å måle IFF for statistiske formål i FN,  inkludert FNs bærekraftsmål 16.4.1.

PWYP Norge er glade for at styreleder Frian Aarsnes ble invitert til å være med og bidra til å fremme måling av og statistikk knyttet til IFF. Utvidet land- for-land-rapportering og andre mekanismer PWYP Norge har utviklet og lagt frem ble diskutert.  Slike mekanismer kan fremme åpenhet, likeverdige konkurransevilkår og bedre statistikk på tvers av land.

Det er gledelig at PWYP Norge har fått muligheter til å fremme kunnskap om utvidet land-for-land-rapportering både regionalt i EU-sammenheng og globalt i FN-sammenheng.