Utvidet land-for-land rapportering presentert på "EU Extractives Transparency Event" i Gøteborg

Potensielle EU-reformer og den nordiske konteksten diskutert i Sverige

PWYP, Star-kollektivet og representanter for svensk næringsliv samlet i Gøteborg

Handelshøyskolen ved Gøteborgs universitet og Newcastle University inviterte den 25. juni til rundebordskonferansen "EU Extractive Transparency Event". Formålet for konferansen var å diskutere EUs lover for åpenhet i olje-, gass-, gruve- og skogindustrien. Konferansen så nærmere på både hvordan selskapsrapporter blir benyttet til å stille selskaper og regjeringer til ansvar og hvordan disse rapportene kan forbedres for å sikre at EUs mål om å forbedre borgernes liv i ressursrike land blir oppfylt. Medvirkende på seminaret var Marita Blomkvist fra Handelshøyskolen ved Gøteborgs universitet representanter for STAR-kollektivet, Louise Crawford fra Newcastle University Business School, Jim Haslam fra University of Sheffield og representanter for PWYP-koalisjonen. PWYP Norge deltok med en representant, prosjektrådgiver Kristina Lie-Hagen.

EU-kommisjonen diskuterer i disse dager de relevante delene av regnskapsprinsippene i "EU Accounting Directives". Møtet i Gøteborg hadde særlig fokus på den nordiske konteksten, med ønske om å forbedre disse prinsippene ytterligere. PWYP Norge bidro med erfaringene med arbeidet med å få på plass utvidet land-for-land-rapportering i Norge. PWYP Norge har utgitt en ny næringslivsveileder kalt "Guide to Extended country-by-country reporting (ECBCR) for businesses - A guide to transparency as a mechanism for equal competition between companies", som ble delt ut på konferansen. Denne veilederen kan leses i norsk og engelsk utgave på PWYP Norges nettsider.