Vår olje – vårt valg

Gjennom denne filmen ønsker Global Righst Alert Uganda å vise hvilke problemstillinger Uganda har stått overfor etter at de begynte å utvinne olje. Foto: Skjermdump/YouTube

Global Rights Alert Uganda har laget filmen "Vår olje, vårt valg" som beskriver problemstillingene omkring oljeindustrien i Uganda. Sivilsamfunnet krever at myndighetene sørger for åpenhet slik at oljeinntektene blir brukt på en ansvarlig og rettferdig måte som kommer borgerne til gode.

Global Rights Alert Uganda er en del av PWYP Uganda, og var vår samarbeidspartner under Modul 2 av TRACE-programmet i Kampala i april 2014. De har nå laget denne filmen som beskriver hvorfor åpenhet i oljeindustrien er så viktig.

- Jeg mener at vi med oljen har et potensiale for å bedre leveforholdene for Ugandere. Vi er glade for at vi har denne ressursen i landet vårt, men vi er veldig skeptiske til hvordan ressursene har blitt behandlet frem til nå, sier Winfred Ngabiirwe, leder av GRA Uganda.

Hun var deltaker i PWYP Norges TRACE-program 2013/2014. GRA tar opp problemstillinger omkring oljeindustrien i Uganda i denne filmen; korrupsjon, dårlig ledelse, miljørisiko og trusler mot borgeres livsgrunnlag. Statsråder, politikere, sivilsamfunnsledere, aktivister og medlemmer av lokalsamfunnet kommer med sine synspunkter på problemstillingene som oljeindustrien i Uganda står overfor.

Blant de som kommenterer er tidligere TRACE-deltaker Dickens Kamugisha. Han er leder for Africa Institute of Energy Governance.

- Reglene vi har innenfor oljesektoren i dag gir fordeler til investorene og myndighetene, og ikke til borgerne våre, sier han i filmen. 

GRA mener at det er enorme potensialer for utvikling i Uganda dersom oljeinntektene blir brukt på en ansvarlig og rettferdig måte.

Se filmen her: