Veileder for skatteparadisfrie kommuner

Norske kommuner kan bli skatteparadisfrie ved å bruke utvidet land-for-land rapportering (ULLR) som offentlig innkjøpskriterium dersom virksomhet konkurranseutsettes eller ved store innkjøp. PWYP Norge har derfor utviklet en veileder for skatteparadisfrie kommuner.

Veilederen har fram til 2019 eksistert i form av et diskusjonsnotat (fra 2017 – 2018), og har deretter vært gjenstand for en bred dialog med flere norske kommuner, tillitsvalgte i forbund og fagforeninger og lokalpolitikere i kommuner og fylker, og en høringsrunde på tre måneder (2018-2019). Innspillene vi har innhentet på veien, samtalene vi har hatt og spørsmålene vi har fått har gjort at vi har justert, klargjort og avgrenset diskusjonsnotatet, som i dag har form av en veileder.

Omgåelser av beskatning foregår ved bruk av såkalte tredjeland eller støtteland. Veilederen tar for seg hvordan omgåelser foregår og hvordan kommunene kan unngå disse skadelige omgåelsene. Den gir også en kort introduksjon om formålet med utvidet land-for-land rapportering.

Flere norske kommuner arbeider med å innføre tiltak for å bli skatteparadisfrie. En del kommuner har allerede løse vedtak mot skatteparadisbruk, men så langt har ingen innført konkrete krav som stopper skatteparadis. Veilederen kan brukes som et nyttig virkemiddel for å få dette på plass. PWYP Norge er i dialog med flere kommuner om temaet og er behjelpelige med råd om hvordan kommuneadministrasjonene kan ta i bruk veilederen i sitt arbeid.

Sør-Varanger ble den første norske kommunen som innførte tiltaket i juni 2020. Viktige spørsmål dukket opp underveis, og vi oppdaterte derfor veilederen høsten 2020.