– Vi har problemer med kapitalflukt

Marianne Marthinsen (Ap) sitter i finanskomiteen på Stortinget. Foto:Maria Lavik

Skatt var et hovedtema under Debatten på NRK torsdag kveld. Første nestleder i Finanskomiteen, Marianne Marthinsen (Ap), bragte problemstillingen omkring kapitalflukt inn i debatten.

Sammen med henne i panelet satt også Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, Knut Arild Hareide, leder i KrF, og Heidi Nordby Lunde, medlem i finanskomiteen for Høyre. Formueskatt og eiendomsskatt var temaene denne uken

Kapital flytter seg fort

På spørsmålet fra programleder Ingunn Solheim, om hvorvidt innføring av nasjonal eiendomsskatt er en interessant tanke, svarte Marthinsen:

– Vi er i en tid hvor kapital flytter seg veldig fort. Det er ikke vanskelig å finne sterke faglige argumenter for å vri beskatning over på ting som ikke flytter seg. Type eiendom, sa Marthinsen.

Hun poengterer at verden har endret seg siden 90-tallet og det siste store skatteforliket. Arbeiderpartiet mener at det er på tide at Stortinget setter seg ned og blir enige om et bredt skatteforlik. Snart kommer Scheel-utvalget, og det er flere interessante skattedebatter gående nå.

- Vi har problemer med kapitalflukt. Vi mener at det er en god ting for Norge om vi kunne klare å bli enige om de viktigste prinsippene for skattesystemet. Vi vil helt sikkert fortsette å være uenige om nivå, men vi har tradisjon for å samles om prinsippene så det skal være forutsigbart for både folk og bedrifter, sa stortingsrepresentanten.

Utfordret finansministeren

Marthinsen har lenge vært engasjert i kapitalflukt, og jobber for å få på plass en utvidet land-for-land-rapportering. I april i år stilte hun spørsmål til finansminister Siv Jensen om hvorvidt de er villige til å se på en ytterligere skjerping av regelverket. 

Jensens respons var at de først om tre år vil foreta en evaluering for å se om loven virker etter sin hensikt. Les hele spørsmålet fra Marianne Marthinsen, samt svaret fra finansministeren her.

Fredag 21. november arrangerer PWYP Norge et seminar på Litteraturhuset om skatteunngåelsesindustrien. Der blir det politisk debatt om kapitalflukt. Hvordan kan man bekjempe hemmelighold med politikk? Marianne Marthinsen skal sitte i panelet sammen med Siri Meling (H), Tom E.B. Holthe (Frp) og Snorre Valen (SV).