- Vi lover å stå sammen med dere

 

Det sa Eric Lee under prisutdeling av årets Arthur Svensson pris for internasjonale faglige rettigheter. LabourStart vant prisen for sitt arbeid med kampanjer for å beskytte faglige rettigheter. Han snakket spesielt til fagforeningsledere som kjemper en kamp hver dag for overlevelse. 

 

Svakere rettigheter for arbeidere i alle verdens regioner

ITUC Global Rights Index for 2016 viser en negativ utvikling for arbeidere sine rettigheter i alle regioner i hele verden. Midtøsten og Nord Afrika er nok en gang sett på som den verste regionen for arbeidere i følge indeksen.

Industri Energi inviterte til en paneldebatt etter prisutdelingen for å sette fokus på faglige rettigheter i Midtøsten og Nord Afrika, en region LabourStart har hatt flere kampanjer i den siste tiden.

- De uavhengige fagbevegelsene vil spille en avgjørende rolle i demokratiseringsprosessene i sine land. Jeg lover mine brødre og søstre som er her i dag at vi vil stå sammen med dere i kampen som vil komme, sa Eric Lee til fagforeningslederne fra Bahrain, Egypt og Libya.

 

Avgjørende kampanjer

Leif Sande, leder av Industri Energi, vektla at LabourStart sine kampanjer har vært helt avgjørende for beskyttelsen av fagforeningsledere over hele verden.

- LabourStart har gjennomført kampanjer som har vært direkte rettet mot myndigheter og selskaper som ikke respekterer grunnleggende faglige rettigheter og det har vært en viktig støtte for fagforeningsledere over hele verden.

- Organisasjoner kommer til oss med ulike problemer. Vi arbeider sammen frem målgruppen og målet for kampanjen, før den publiseres på nett. Typisk vil en kampanje bli tilgjengelig på 15-20 språk som blir oversatt av frivillige forteller Eric Lee, grunnleggeren og nøkkelpersonen i LabourStart.

- Et viktig spørsmål er selvfølgelig om det virker. Hører noen på våre protester? Svaret er at det skjer av og til. Ofte nok til å fortsette, forteller Lee. 

 

Aksept av andre mennesker

Mahdi Abu Deeb fra Bahrain, vant Svenssonprisen i fjor og har nettopp sluppet ut av fengsel. Deeb er leder for lærerforbundet i Bahrain og ble kastet i fengsel etter at et forsøk på protest ble slått ned ved hjelp av styrker fra Saudi-Arabia. Hans forbrytelse var å oppfordre til lærerstreik. Grunnet fengslingen kunne han ikke møte opp for å motta prisen i fjor, men han deltok på årets paneldebatt.

- Det er viktig å akseptere andre som de er, å tro på andre mennesker. I Bahrain er det ikke nok forståelse for andre mennesker.  Årets vinner av prisen har startet et veldig bra initiativ og en flott kampanje som kan støtte folk som meg og lærerforbundet, forteller Deeb.

- Vi etablerte vår lærerforening, og siden har vi gjennomført protester, underskriftskampanjer der alle aktivitetene søker å beskytte lærere og deres rettigheter. Helt fra begynnelsen har vi møtt motstand fra myndighetene fordi vi ikke ønsket å være en del av regimet, forteller Deeb videre.

- Dagen de arresterte meg ble også lærerforeningen lagt ned. Det er den eneste foreningen som har blitt lagt ned av myndighetene i Bahrain. Et barbarisk angrep på våre folk og våre lærere. Hundrevis av lærere har vært undersøkt og har endt sine karrierer som lærere som en følge av dette fortalte Mahdi Abu Deeb.  

 

Viktigheten av internasjonal støtte

Nermin Al-Sharif, leder for havnearbeiderforeningen i Libya og kvinnerettighetsforkjemper har blant annet snakket om den finansielle korrupsjonen i regionen. Hun har blitt forfulgt ved flere anledninger på grunn av sin sterke stemme for arbeidernes rettigheter og høylytt kritikk av maktpersoner.

-  Jeg fikk mye støtte og det motiverte meg til å kjempe mer forteller Al-Sharif.

Nermin har blant annet sørget for at det må være en kvinne representert i alle avdelinger der det finnes kvinner på arbeidsplassen.

- Vi har nå en kvinne i hver forening, men det var ikke lett. Vi vil gjerne lære av Norges erfaring med å styrke representasjonen av kvinner i foreninger.

Les mer om Nermin Al-Sharif sin historie i en sak fra Klassekampen her.

 

- Skriv om fanger og krev deres frihet!

Det fortalte Kamal Abbas, koordinator for CTUWS, en sammenslutningen for uavhengige fagforeninger i Egypt

- Hva er solidaritet? Hva betyr det å skrive en støtte til en fange i solidaritet? Gjennom min erfaring fra å sitte i fengsel fire ganger, gir det en god følelse for fangen at han ikke er etterlatt alene. Det er mange andre som står ved siden av deg og støtter deg. Så vær så snill og skriv om fanger og deres frihet oppfordret Abbas om.

- I 2007 bestemte regjeringen seg for å stenge alle kontorene våre og jeg fikk et års fengselsstraff. En stor internasjonal kampanje prøvde å hjelpe oss. Vi kom tilbake i 2008. Jeg fikk min frihet tilbake takket være støtten og solidariteten internasjonalt. Ikke tvil på å støtte andre! Vi trenger det! Friheten til fagforeninger er grunnlaget for demokratiet i Egypt, sa Abbas.

 

Fagforeninger setter åpenhet på dagsorden

PWYP Norge  samarbeider med fagforeningsrepresentanter i ressursrike land i Sør, gjennom TRACE-programmet, som hver dag kjemper for å skape et mer bærekraftig samfunn. De er viktige endringsaktører i samfunnet og spiller en viktig rolle i demokratiseringsprosesser. De er viktige stemmer i dag når halvparten av de 100 største økonomiene i verden er flernasjonale selskaper, og hvor enkelte selskaper driver kampanjer for å fjerne arbeidstakeres rettigheter.

Flere av våre samarbeidspartnere fra Latin Amerikanske land er tilknyttet den internasjonale fagorganisasjon for offentlig ansatte PSI-ISP. ISP Latin Amerika har tatt opp skatte- og avgiftspolitikk for utvinningsindustrien som et av sine arbeidsfelt. Dette er et direkte resultat av PWYP Norge sitt samarbeid med representanter fra de ulike fagforeningen i ISP Latin Amerika.

I Norge har vi et tett samarbeid med Fagforbundet, som er en av våre tilslutta organisasjoner. Sammen arbeider vi for å få på plass de beste åpenhetstiltakene i Norge som kan bidra til å sikre arbeidernes rettighet og åpenhet rundt konsernstrukturer og pengeoverføringer. Tiltaket vi arbeider for heter utvidet land-for-land rapportering og vil synliggjøre mye av det som i dag er hemmelig.