Vil du undersøke hva selskapene forteller til investorene?

Nå kan du søke i database med over 1,2 millioner dokumenter og finne ut hva utvinningsselskapene forteller til investorene.

 

På nettsidene til det Berlin-baserte konsulentselskapet www.openoil.net kan du også finne koordinatene for olje og gruveprosjekter i Tanzania og kontrakter, konsesjoner, produksjonsreserver og konsernstrukturer involvert.  Data er hentet fra myndighetene og selskaper.

Besøk Alpeh

Kostnadene vil du ikke finne, da det ikke er åpenhet om selskapenes kostnader.

PWYP Norge har i mange år fremhevet hvorfor det er viktig at selskapene rapporterer kostnader. Les  hva som er status i Norge på rapporteringen av kostnader i kronikken Siv Jensens unndragelser.

Selskapsstrukturen til BP ble også kartlagt av konsulentselskapet.

Les: Selskapsstrukturen til BP kartlagt