Vil ha Kenya med i EITI

Storbritannia oppfordrer Kenya til å søke om medlemskap i EITI. Den britiske ambassadøren i Kenya mener at et medlemskap vil sikre økonomiske fordeler for befolkningen.

Nigeria, Tanzania, Zambia og Mosambik er allerede godkjente medlemsland av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Det er en åpenhetsstandard som krever at selskaper offentliggjør hvor mye de betaler til myndigheter, og at myndigheter oppgir hvor mye de mottar. Denne informasjonen skal sammenstilles i en EITI-rapport. De afrikanske landene som er medlem av EITI får større innsyn i pengestrømmene. Det er lettere å se om multinasjonale selskaper betaler det de skal i skatt, og hvordan myndighetene håndterer disse pengene. 

- Vi tror at et EITI-medlemskap vil bringe lignende fordeler for Kenya. Det vil bidra til å skape et miljø som vil tiltrekke seg investeringer og legge til rette for en rettferdig og bærekraftig utvikling av den kenyanske gruvesektoren, sier Christian Turner som er britisk ambassadør til platts.com.

Tullow Oil and Africa Oil Corp oppdaget råolje i det nordvestlige Kenya i mars 2012. Funn av olje og gass kan være avgjørende for utviklingen av økonomien i et land som Kenya. Men det er store fallgruver i industrien.

- Hvis Kenya blir med i EITI på et tidlig stadium i utviklingen av landets naturressurser, vil det globale initiativet hjelpe det østafrikanske landet å maksimere fordelene og unngå noen av utfordringene som vi har opplevd i andre land, sier Turner.