Vil ha slutt på taushet om pengestrømmer

image

Statssekretær Roger Schjerva (SV) fra Finansdepartementet levnet ingen tvil under debattmøtet "Taushet er gull":http://www.pwyp.no/nb/debattmoete-taushet-er-gull på Litteraturhuset 8. april: Finansdepartementet vil ha slutt på at advokaters taushetsplikt omfatter pengeoverføringer til skatteparadiser.

Debattmøtet ble arrangert av Amnesty International og PWYP Norge, og temaet for presentasjoner og debatt var advokaters taushetsplikt og hvorvidt denne taushetsplikten også skal gjelde klientkonti og transaksjoner fra disse. På debattmøtet laserte også PWYP Norge en artikkelsamling, "Taushet er gull":, som tar for seg noen av problemene knyttet til advokaters taushetsplikt i forbindelse med økonomiske transaksjoner.

Ønsker ikke skatteparadiser i Oslo

 Debattmøtet ble arrangert samme dag som fristen for innspill til Finansdepartementets høringsforslag til unntak fra advokaters taushetsplikt gikk ut. Statssekretær Roger Schjerva virket fast bestemt på at taushetsplikten ikke lenger bør gjelde transaksjoner fra klientkonti. Bakgrunnen for forandringene Finansdepartementet ønsker å innføre, er en kjennelse Høyesterett kom med i 2010 som slo fast at navnet på klienter som overfører penger via advokaters klientkonti skal holdes hemmelig.

Det er uholdbart at advokatkontorer i Oslo skal kunne fungere som skatteparadiser eller bortgjemmingsparadiser, konstaterte statssekretæren. *Skatteunngåelse og skatteunndragelse* Blant de som hadde en presentasjon på debattmøtet, var også Daniel Reeves, som har jobbet 35 år som seniorrådgiver Internal Revenue Service (IRS) i USA, med skatteparadiser som spesialfelt.

Reeves viste hvordan advokater er med og bidrar til selskapskonstruksjoner som gjør det tilnærmet umulig å følge pengestrømmene på deres vei inn i skatteparadiser og hemmelighold. Han påpekte at en av tingene advokater har vært dyktige på er å utydeliggjøre grensene mellom skatteunngåelse og skatteunndragelse, noe som gjør det det vanskeligere å straffeforfølge sistnevnte.

I noen tilfeller gjør advokater alt fra å sette opp og strukturere selskaper til å flytte pengene på en måte som gjør at selskapene unngår å betale skatt, sa Reeves under sin presentasjon på Litteraturhuset.

Ugjennomtrengelig

Statssekretær Roger Schjerva var ikke spesielt imponert over Advokatforeningens eget forslag til hvilke forandringer som kan gjøres i advokaters taushetsplikt, og framhevet det trolig vil gjøre det vanskeligere å få tilgang til den informasjonen Finansdepartementet ønsker for å kunne hindre eller avsløre skatteunndragelser.

Vi mener Advokatforeningens forslag høres ugjennomtrengelig ut, sa Schjerva under debatten som ble ledet av Aslak Bonde. Advokatforeningens leder Merethe Smith, mente på sin side at de har kommet Finansdepartementets ønsker i møte i stor grad, og sa hun var overrasket over at ikke deres innspill har blitt hørt i større grad. Sigrid K. Jakobsen, styreleder i Tax Justice Network, stilte på sin side spørsmål ved hvorfor advokater så sjelden rapporterer om mistenkelige transaksjoner. - Antall transaksjoner advokatene selv mener er mistenkelige, er mistenkelig lav, konstaterte hun.

Underlig 

Det virker underlig at Advokatforeningen i Norge driver lobbyvirksomhet for at absolutt alt en person med en advokatbevilling foretar seg skal være omsluttet av absolutt taushet, sa generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, under sin presentasjon. Hun framhevet at advokater bør ønske det nye forslaget som er lagt fram fra Finansdepartementet velkommen.

Jeg tror advokater vil være tjent med en slik åpenhet, slik at den gode hensikten bak en streng taushetsplikt blir beskyttet mot misbruk og enkelte advokater ikke risikerer å bli satt under utilbørlig press fra klienter. Etter sin presentasjon, overleverte Mona Thowsen "PWYP Norges innspill til Finansdepartementets høringsforslag".

 Verdiran

Amnesty International er svært opptatt av å verne om grunnleggende rettsstatsprinsipper og den viktige rollen advokater har for å bidra til å holde disse prinsippene i hevd. I vårt arbeid gjennom flere år både her hjemme og internasjonalt ser vi imidlertid hvordan mange multinasjonale selskaper ved hjelp av advokater bevisst bygger svært kompliserte selskapsstrukturer som nærmest gjør det umulig å straffeforfølge dem for menneskerettighetsbrudd, eller for enorme skatteunndragelser og det verdiranet det representerer fra fellesskapet i vårt samfunn, og ikke minst i fattige land. Dette er uakseptabel og uønsket adferd.

Ett viktig skritt for å motarbeide dette er å fjerne advokaters taushetsplikt på et helt konkret og avgrenset område, nemlig om klientkonti, sa Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International. PWYP Norges styreleder Frian Aarsnes påpekte at det er viktig å se på grensen mellom det som kan kalles advokaters passive beskyttelse av klienten og den aktive medvirkningen til kriminalitet som enkelte advokater er med på, og mente at det nye forslaget til unntak fra taushetsplikten kan være med å forhindre sistnevnte.