Vil ha større finansiell åpenhet i EU

Tidligere i sommer stemte Europaparlamentet for et krav om at multinasjonale selskaper skal rapportere land for land. Dette er et tydelig signal om at det må bli mer finansiell åpenhet i Europa.

Når fattige land får vite hvor mye selskapene som opererer i landet betaler i skatter og avgifter, er det lettere å holde myndighetene ansvarlige for hvordan de forvalter pengene. Borgerne kan kreve at pengene går til for eksempel utdanning og helsetjenester. Å stoppe ulovlig kapitalflukt og skatteunngåelse i utviklingsland er hovedårsaken til at Europaparlamentet setter dette på agendaen nå.

­– Vi har nå oppfordret EU-kommisjonen til å legge frem en ambisiøs handlingsplan for å støtte utviklingsland i å bekjempe skatteunndragelser og skatteunngåelser. Vi ønsker å få satt opp rettferdige, velbalanserte, effektive og transparente skattesystemer, sa rapportør Elly Schlein, ifølge bloomberg.com. 

Skal gjelde alle sektorer

Parlamentsmedlemmene oppfordrer EU og medlemslandene til å innføre en standard for multinasjonale selskaper om å innføre land-for-land rapportering som en standard. Tidligere har dette kun vært siktet på områder med naturressurser, men nå skal det gjelde for alle sektorer. Avstemningen foregikk i Europaparlamentet 8. juli. 550 stemte for, 57 mot og 23 avga ikke stemme, ifølge bloomberg.com.

– Dagens avstemning i parlamentet viser at parlamentsmedlemmene i hele Europa er klare på at åpenhet er viktig for våre økonomier. Men dette er bare det første trinnet i prosessen. Det er nå opp til EU og de enkelte medlemslandene å vise at de vil stille de samme kravene til åpenhet, sa Koen Roovers, leder for EU Advocate Financial Transparency Coalition, ifølge en pressemelding fra eurodad.

Les også: "EU-parlamentet stemte for land-for-land rapportering"