Vil hindre at skattesystemet undergraves

Skattesystemets evne til både å skape og omfordele er under press. Det undergraves med omfattende skattetilpasning, sa Jens Stoltenberg på et frokostmøte i regi av Arbeiderpartiet tirsdag. Statsministeren tok til orde for nye og omfattende løsninger på problemet.

Tirsdag 14.mai talte statsministeren på et møte arrangert av Arbeiderpartiets finansfraksjon. Møtet handlet om framtidens skatteutfordringer. Statsministeren påpekte på møtet at multinasjonale selskaper kan tilpasse seg ved at de setter utgiftene sine i land med høy skattesats, som Norge, mens inntektene settes i land med lav skattesats.

Tilpasningene er stort sett lovlige, og det er vi som har laget reglene som kan gjøre noe med dem, sa Stoltenberg. Statsministeren påpekte videre at internasjonalt eide selskaper på papiret gjennomsnittlig har 30 prosent lavere overskudd enn norske selskaper. - Jeg tviler på at det er fordi disse selskapene gjør det dårligere, sa han. Statsministeren viste fram dette bidet som et eksempel på hvordan multinasjonale selskaper kan unndra seg beskatning:

Foruten statsministeren, bidro Sigrid Klæboe Jakobsen, styreleder i Tax Justice Network–Norge, og SSB-direktør Hans Henrik Scheel på frokostmøtet. "Se video som viser bananenes skattefrie vei til butikken

Positiv til utvidet land-for-land-rapportering

Sigrid Jakobsen slo fast at hun er glad for at Finansdepartementets arbeidsutvalg nå "har foreslått en utvidet land-for-land-rapportering" for multinasjonale selskaper i utvinningsindustrien.

 Land-for-land-rapportering vil gi hele bildet av multinasjonale selskapers virksomhet, slik at de kan behandles som enhet, sa Jakobsen Dermed vil også selskapene kunne "skattlegges som enheter", påpekte hun. Jakobsen viste også til PWYP Norges rapport "Piping Profits", som kom fram til at ti av verdens største utvinningsselskaper opererer med mer enn 6.000 underselskaper, hvorav en tredjedel av disse er i skatteparadiser.

Full støtte fra PWYP 

- PWYP Norge er veldig glade for at statsministeren har rettet fokuset mot internasjonal skatteplanlegging. Fattige utviklingsland taper mange milliarder hvert eneste år på denne typen skatteplanlegging, men også rike land som Norge taper store summer, sier generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen. -

Vi er også svært glade for at Finansdepartementets arbeidsutvalg har foreslått utvidet land-for-land-rapportering for multinasjonale selskaper i utvinningsindustrien. Basert på hva vi har hørt fra statsministeren i dag, både håper og tror vi at arbeidsgruppens anbefaling vil bli fulgt opp politisk, og at utvidet land-for-land-rapportering vil bli innført fra 1.1 2014. Det vil gjøre Norge til et foregangsland i kampen mot kapitalflukt, både i Europa og i resten av verden, sier Thowsen.

Internasjonal skattekonkurranse

Er Norge på vei inn i en internasjonal skattekonkurranse? spurte møteleder og leder for Stortingets finanskomité, Torgeir Micaelsen.

Bakgrunnen for spørsmålet var blant annet at Norge har valgt å sette ned selskapsskatten med én prosent. - Jeg er veldig redd for skattekonkurranse nedover. Det er veldig farlig og kan fort gi store problemer for finansiering av velferdsstater, konstaterte startsministeren. - Når man snakker om skatteparadiser, tenker man kanskje på øyer, men det er jo skatteparadiser i Europa også, sa statsministeren og la til at han tror flere av disse landene angrer nå. Stoltenberg lovet at Norge skal ha skatt øverst på dagsorden når Norge overtar formannskapet i OECD senere denne måneden.

Utvalg vurderer selskapsskatten

 Hans Henrik Scheel, direktør i Statistisk Sentralbyrå, skal lede et utvalg som vurderer om den norske selskapsbeskatningen er godt nok tilpasset den internasjonale utviklingen, og hvilke endringer som eventuelt bør gjøres.

Vi ser blant annet et økt omfang av internasjonal skatteplanlegging, sa Scheel som påpekte at gjeldsfinansiering, og internprising innad multinasjonale selskaper er blant de største problemene. Utvalget skal legge fram sin rapport i oktober neste år.