Vil styrke Etikkrådet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ønsker  å gi mer makt til Etikkrådet for Oljefondet. Stikk motsatt av hva Finansminister Siv Jensen vil.

Den nyvalgte lederen av Senterpartiet ønsker at Etikkrådet for oljefondet på egenhånd kan bestemme om Oljefondet må selge seg ut av problemselskaper, ifølge Vårt Land. I dag leverer bare Etikkrådet anbefalinger til Finansdepartementet om at de bør selge seg ut eller sette selskapene observasjon. Så er det departementet som tar den endelige beslutningen.

Stikk i strid med regjeringen

I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver Finansminister Siv Jensen:

«Vi foreslår at Norges Bank både skal få ansvar for eierskapsutøvelsen og utelukkelses­mekanismen, mens det fortsatt skal være en politisk beslutning å bestemme mandatet til Norges­ Bank og kriteriene for ute­lukkelser.»

Sp-lederen mener det er feil å la Norges Bank overta ansvaret, selv om han ser at intensjonen om å holde avstand mellom det etiske og det politiske er god. Han får støtte av tidligere leder av Etikkrådet Gro Nystuen.

- Åpenheten vil forsvinne. Internasjonalt er Etikkrådets tilrådinger sett på som svært viktige­, fordi det er veldig få organer som vurderer selskapers etiske aktivitet opp mot et sett med regler. Så godt som ingen vurderer enkeltselskaper på samme måte, sier Nystuen til Vårt Land.

På høring

Tidligere i år har Finansdepartementet hatt høringen om strategien for ansvarlig investeringspraksis for Oljefondet ute. Den ligger nå til behandling hos departementet.

PWYP Norge sendte inn et høringsinnspill og oppfordrer Oljefondet om å stille krav om åpenhet i selskapene de investerer i. Slik kan fondet redusere risiko og sikre langsiktig inntjening. PWYP Norge oppmuntret Oljefondet til å stille åpenhetskrav om selskapene de investerer i for å redusere risiko og for å sikre langsiktig inntjening. 

Les ”PWYP Norge sitt høringsinnspill til Oljefondet.”