BERG-OG-DALBANE MEKANISMEN I VERDENSØKONOMIEN. Mark-to-Market og transaksjoner utenfor market

Image
  • Marking-to-market er et konsept som har påvirket både regnskap og kontrakter over landegrenser i betydelig grad. Som konsept er mark-to-market bra siden det gjør regnskap mer informative, men det leder også til problemer.
  • Ett av problemene er at det aksellererer tap når markeder kollapser, og utgjør derfor en av risikofaktorene for at selskaper kan gå konkurs i en krise. Dette kan unngås ved å endre regnskapsretningslinjene for mark-to-market regnskapsføring.
  • Et annet problem er mark-to-market kontrakter hvor eiendelen befinner seg i et annet land, som oftest i et skatteparadis. Dette gir selskaper en perfekt måte å overføre ubeskattede midler til skatteparadiser, og dermed reduserer skatteregningen til landene selskapene opererer i. Løsningen på dette er å benytte lett tilgjengelige skattemekanismer til å beskatte mark-to-market fortjeneste.
Written by
Frian Aarsnes
Publication date
ISBN
978-82-93212-79-9