Extended country-by-country reporting. The 3-minute version.

Image

Sammendrag: Denne briefingen fra PWYP Norge forklarer hva utvidet land-for-land-rapportering er og hvorfor det er nødvendig. Den forklarer også hvordan rapporteringsforslaget er tilpasset den amerikanske Dodd-Frank-lovgivningen og lovforslaget i EU, samt tilpasset utvinningsselskapenes eksisterende konsolideringsprosesser, og dermed vil være enkelt og rimelig å innføre.

Briefiengen inneholder også et konkret forslag til rapporteringsmal i et brukervennlig format, som vil fange opp informasjon om skattebetalinger i en sammenheng som gir mening.

Hele forslaget til utvidet land-for-land-rapportering, ble lansert i januar 2012.

Kun tilgjengelig på engelsk

Publication date