Finansiell Åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

Image

UD-rapport i forbindelse med Dialogprosjektet kapital for utvikling

For mer informasjon les RORGs beskrivelse om Dialogprosjektet kapital for utvikling.
(UDs nettsider for Dialogprosjektet er ikke lenger tilgjengelig)

Sammendrag: Artikkelsamling utgitt av Utenriksdepartementet som et ledd i Dialogprosjektet kapital for utvikling.

Samlingen inneholder forslag fra prosjektets samarbeidspartnere, og PWYP Norge har bidratt med artikkelen “Utvinningsindustrien og de sju sekretessemekanismene – Hvorfor vi trenger en land-for-land rapportering” (s.12-26).

Written by
Diverse bidragsytere
Publication date