Taushet er gull

Image

Sammendrag: 

Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også har en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse.

Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.

Det stilles nå viktige spørsmål ved rekkevidden av advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet. PWYP Norge legger fram et lite utvalg av små artikler som belyser ulike sider ved denne problemstillingen. 

VIDEO: Se lansering av rapporten.

Finn PWYP Norges høringsinnspill om advokaters taushetsplikt.

Les den korte 4-siders briefingen av rapporten (på engelsk).

Written by
Morten Eriksen, Daniel Reeves, Guttorm Schjelderup, Tim Daniel, Antonio Suarez-Martinez, Henry Stewart and J. Christopher Jensen
Publication date
ISBN
978-82-93212-06-5