Våre publikasjoner

Nedenfor er en samling av PWYP Norges publikasjoner sortert etter utgivelsesmåned. Vi ønsker deg velkommen til å laste ned publikasjonene og bakgrunnsmaterialet, selvfølgelig uten kostnad, men vennligst oppgi oss eksplisitt om du bruker noe av vårt materiale i ditt arbeid (Title/PWYP Norway/http://www.publishwhatyoupay.no/nb/publications). Illustratørene og fotografene har opphavsrett til materialet deres.

The war against Ecuadorian press

 • A political system formed to dominate non-government-favored media
 • Secrecy around the process to select key people in institutions with influence in the formation and application of media laws
 • An aggressive propaganda strategy designed to silence any critical voice

Publication date:

Det Statoil rapporterte og det Statoil burde ha rapportert

 • Statoil rapporterte på minimum åpenhetskrav, kalt land-for-land rapportering, på en halv side i sin bærekraftsrapport for 2014. 
 • PWYP Norge viser at Statoil kunne lett ha rapportert på et meningsfullt åpenhetskrav, kalt utvidet land-for-land rapportering, på en side. 
 • Når selskaper kan presentere sin land-for-land tilstedeværelse på en side, hvorfor vil ikke politikere kreve det av selskaper? 

Publication date:

Ignoring the elephant in the room? Why financial transparency is necessary to finance development.

 • Sustainable development goals are wishful thinking unless we finance them.
 • Financial transparency and taxes are the keys to finance development.Did you know that one mechanism that can fight financial secrecy already exists? It is low cost, effective, and targeted to use. It will show where the money is built up.
 • The only thing missing is politicians willing to use it.

Publication date:

Nedstrømstall forurenser oppstrømstall

 • Nedstrømstallene i Statoil sin land-for-land rapport om oppstrømstall gjør at rapporteringen ikke er transparent.
 • Ved å rapportere på bare kjøp av varer og tjenester og ikke hele kostnaden, skapes høyere fortjeneste enn hva tilfellet er for utvinningsvirksomhet (oppstrøms).
 • Statoils rapportering er så misledende at Statoil bør publisere en ny rapport med korrekte tall for oppstrømsaktiviteter.

Publication date:

Åpenhetsavtalen

 • Skatteadministrasjoner har ikke tilgang til hele dokumentrekken i multinasjonale selskaper i dag
 • Åpenhetsavtalen kan endre dette, på en stikkprøvebasis, slik at skattemyndighetene får den innsikten de trenger
 • Åpenhetsavtalen kan benyttes av enkeltland, eller grupper av land unilateralt

Publication date:

Policy Briefing: Kun tre hull gjenstår å tette for at loven om utvidet land-for-land rapportering skal virke

Sammendrag:  Kun tre kritiske hull må tettes for at loven om land-for-land rapportering skal virke etter hensikten. Selskaper som forsøker å unngå skatt får da ikke mulighet til det. 15 av 18 elementer er allerede gjennomført.  Bakgrunn:

Norge har vedtatt land-for-land rapportering, som er justert etter Dodd-Frank i USA og rapporteringsdirektivet i EU.

En slik åpenhet omkring betalinger kan avsløre korrupsjon.

Men, i dag kan selskaper i utvinningsindustrien overføre betydelige fortjenester fra kildelandet før de blir beskattet.

Det er derfor PWYP Norge har argumentert for, og i stor grad også lyktes i, å få utvidede krav på plass i Norge.

Skatteinnbetalinger tatt ut av sin logiske sammenheng vil være av begrenset verdi.

Vårt forslag skal vise skatteinnbetalinger til det reviderte årsregnskapet gjennom 8 enkle regnskapstall.

Publication date:

An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU. Volume 2

Sammendrag av rapporten:

 • Naturressurser har det største verdiskapningspotensialet for å mobilisere skatteinntekter, men profitt ofte kanaliseres til andre steder.
 • Utvinningsindustrien kan i dag flytte signifikant profitt ut fra et kilde land før den beskattes.Naturressurser har det største verdiskapningspotensialet for å mobilisere skatteinntekter, men profitt ofte kanaliseres til andre steder.
 • Et enkelt lov forslag, i tråd med USAs og EUs regelverk, vil gi investorer og andre interessenter et verktøy til å følge pengene sine.
 • Forslaget kobler skattebetalinger til det reviderte regnskapet gjennom 8 enkle regnskapstall.

Hvofor er denne rapporten viktig?

PWYP Norge viste med politikkforslaget "Extended country by country reporting. A policy proposal to the EU" at opplysninger om skattebetalinger er nødvendig, men ikke tilstrekkelig.

Publication date:

The Case for Windfall Taxes – a guide to optimal resource taxation

Sammendrag:

• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.

• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight

• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.

VIDEO: See the presentation of the report "Windfall Taxes". 

Read the short 4-page briefing of the report

Publication date:

Taushet er gull

Sammendrag: 

Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også har en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse.

Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.

Det stilles nå viktige spørsmål ved rekkevidden av advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet. PWYP Norge legger fram et lite utvalg av små artikler som belyser ulike sider ved denne problemstillingen. 

VIDEO: Se lansering av rapporten.

Publication date:

Extended country-by-country reporting. The 3-minute version.

Sammendrag: Denne briefingen fra PWYP Norge forklarer hva utvidet land-for-land-rapportering er og hvorfor det er nødvendig. Den forklarer også hvordan rapporteringsforslaget er tilpasset den amerikanske Dodd-Frank-lovgivningen og lovforslaget i EU, samt tilpasset utvinningsselskapenes eksisterende konsolideringsprosesser, og dermed vil være enkelt og rimelig å innføre.

Briefiengen inneholder også et konkret forslag til rapporteringsmal i et brukervennlig format, som vil fange opp informasjon om skattebetalinger i en sammenheng som gir mening.

Hele forslaget til utvidet land-for-land-rapportering, ble lansert i januar 2012.

Kun tilgjengelig på engelsk

Publication date: