PWYP Europe & North America regional meeting avholdt i London

PWYP-koalisjoner fra Europa og Nord-Amerika møttes i London for å diskutere PWYPs globale strategi »Vision 2025»  og nøkkelsaker for alliansen. PWYP Europe & North America regional meeting participants


I slutten av juli ble "PWYP Europe & North America regional meeting" avholdt i London. Til sammen 26 deltakere fra PWYP-koalisjoner i Frankrike, Storbritannia, USA, Canada, Belgia, Nederland og Norge var tilstede. PWYP Norge deltok med to representanter; styreleder Frian Årsnes og styremedlem Barbro Auestad.

Deltakerne diskuterte trender i sektoren for naturressursstyring så vel som i andre relaterte sektorer. Man hadde også dyptgående diskusjoner om nøkkelsaker for alliansen - kontaktåpenhet, bruk av rapporterte data og måling av virkning, åpent eierskap, sivilsamfunnsvilkår, klimaendringer og miljørapportering, skatt, underleverandører, avsløringer av miljøet; Avgift; Underleverandører og leverandører; og åpenhet om råvarehandel - som ble introdusert gjennom korte introduksjoner og deretter diskutert i mer grundige breakout-økter. Frian Årsnes orienterte om arbeidet til PWYP Norge og vårt fokus på innføringen av utvidet land for land-rapportering.

Koalisjonene fokuserte også PWYPs globale strategi »Vision 2025» og på å identifisere regionens kollektive prioriteringer for de kommende årene. Etter en oppdatering fra de to foregående regionale møtene og en oversikt over svarene på medlemsundersøkelsen, ble dagen brukt på å kartlegge og diskutere koalisjonsprioriteringer, inkludert gjennom breakout-diskusjoner på tre områder: fiskal rettferdighet, miljørapportering og sivilsamfunnsvilkår.