BEPS

BEPS er tiltak som OECD foreslår(link is external) for å forhindre at multinasjonale selskaper skal flytte overskudd bort fra beskatning i landene de opererer i. Forslaget har formuleringer som gir muligheter for selskaper til å unngå å rapportere vesentlig informasjon. OECD vil at informasjonen kun skal gå til skattemyndighetene - og bare til de delene av skattemyndighetene som jobber med internprising.

Tiltakene som OECD har lagt fram er et ledd i et prosjekt som heter Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)(link is external)(link is external). Retningslinjene skal bekjempe de multitnasjonale selskapenes uthuling av skattegrunnlag og overskuddsflytting. Bakgrunnen for prosjektet er at nasjonale skatteregler ikke har klart å henge med i utviklingen av globale selskapsstrukturer, mobil kapital og en digital økonomi.

OECD har agt fram 15 tiltak med tilhørende rapporter:

Tiltak 1 (ekstern lenke)(link is external): Skatteutfordringene i den digitale økonomien. 

Tiltak 2 (ekstern lenke)(link is external): Sikre sammenhengen i bedriftenes inntektsbeskatning på internasjonalt nivå gjennom en ny modell for skatt og traktater. 

Tiltak 3 (ekstern lenke)(link is external): Lage regler for å kunne beskatte såkalte CFC-er (Controlled Foreign Corporation)

TIltak 4 (ekstern lenke)(link is external): Unngå muligheten for skatteunngåelse gjennom rentefradrag og andre finansielle transaksjoner

Tiltak 5 (ekstern lenke)(link is external): Motvirke skadelig skattepraksis mer effektivt, med mål om mer åpenhet ved bedrifters regnskaper og hovedinnhold.

Tiltak 6 (ekstern lenke)(link is external): Motvirke misbruk av traktater. 

TIltak 7 (ekstern lenke)(link is external): Motvirke kunstig unngåelse av status som permanent etablert

Tiltak 8-10 (ekstern lenke)(link is external): Sikre at resultatet av internprising knyttet til immaterielle eiendeler, risiko og kapital og høy-risikotransaksjoner er i tråd med verdiskaping.

Tiltak 11 (ekstern lenke)(link is external): Måle og overvåke måloppnåelse

Tiltak 12 (ekstern lenke)(link is external): Åpenhet om aggressiv skatteplanlegging

Tiltak 13 (ekstern lenke)(link is external): Veiledning om dokumentasjonen av internprising og land-for-land rapportering. 

Tiltak 14 (ekstern lenke)(link is external): Lage effektive konfliktløsningsmekanismer

TIltak 15 (ekstern lenke)(link is external): Utvikling av et multilateralt instrument som skal modifisere skatteavtaler mellom to land. 

PWYP Norge sendte høringsinnspill til BEPS-prosessen(link is external) og inviterte til debattmøte om skatteunngåelse der nestleder i OECDs skatteadministrasjon deltok(link is external). PWYP Norge mente da at forslagene i BEPS er et viktig steg i riktig retning, men det vil blant annet ikke være krav om at selskaper skal levere reviderte tall, kostnadssiden er ikke med som et rapporteringskrav og det er rom for unntak – og det viktigste av alt, informasjonen blir ikke lagt fram offentlig.

Klikk her for å gå tilbake til Hva er problemet

SE VÅRE MEST SETTE FILMER:

Interview with Nicholas Shaxson - The House of Literature, Oslo

Jason Sharman: Untraceable shell companies and financial secrecy

Stephen Baker: Some practical experiences in an offshore jurisdiction

Lee A. Sheppard: Corporate tax planning and avoidance‬‬‬‬‬

Klikk her for flere videoer(link is external)

LES VÅRE RAPPORTER OG BRIEFINGER:

                                      Klikk her for å lese mer publikasjoner(link is external)

Klikk her for å gå tilbake til Hva er problemet