5th Making Transparency Possible 2021

Kunne bedre rapportering forhindret Equinors milliardtap i USA?

DN avslørte norgeshistoriens største industriskandale:
Equinor hadde tapt over 200 milliarder i USA. Riksrevisjonen konkluderte med at OED ikke har vært tydelige nok i sine åpenhetskrav til Equinor.

Mini-konferansen "5th Making Transparency Possible 2021" stilte spørsmålet:

Kunne bedre rapportering forhindret Equinors milliardtap i USA?

Medvirkende:

 • Riksrevisjonen konkluderte med at Olje- og energidepartementets oppfølgning av Equinors   utenlandsinvesteringer ikke var tydelig nok når det gjelder åpenhet. Riksrevisjonen overleverte sin undersøkelse til Stortinget ved/Kontroll- og konstitusjonskomiteen 15. desember 2020. Komiteen skal lage en innstilling om saken, og saken behandles så av Stortinget. Dato for Stortingsbehandling er ikke fastsatt enda.

 • Dag Terje Andersen (Ap) er leder av Kontroll – og konstitusjonskomiteen og vil lede behandlingen av Riksrevisjonens rapport. Andresen er tidligere næringsminister og la fram den første eierskapsmeldinga i 2006.

 • Lars Backe Madsen samarbeidet med Morten Ånestad, Marie Melgård og Birk Tjeldflaat Helle om arbeidet med Equinor-rapportene. Backe Madsen forteller om det journalistfaglige arbeidet og om innsynshindrene de møtte underveis.

 • DN-kommentator Terje Erikstad lanserte fem teser om hvorfor det gikk så galt i USA. 

 • Komité for finansiell informasjon er i DN omtalt som «Norges mest kompetente komité på å vurdere den finansielle informasjonen fra selskaper». Ifølge Peter Hermanrud, har ikke Equinor gitt tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere hvordan Equinor egentlig gjorde det i USA.

 • Kari Elisabeth Kaski (SV) er medlem av Finanskomiteen og har ved flere anledninger tatt opp saker knyttet til finansiell åpenhet og selskapsrapportering.

 • Mona Thowsen er generalsekretær for PWYP Norge. Hun vil moderere arrangementet.

 • Roy Krøvel er professor i journalistikk ved OsloMet og vil moderere arrangementet.

  Program
  5th Making Transparency Possible
  29. januar 2021
  09:00 - 10:30

  Start: 09:00
  End: 09:05
  Duration: 5min

  Velkommen

  Start: 09:05
  End: 09:15
  Duration: 10min

  DN-journalist Lars Backe Madsen

  Start: 09:15
  End: 09:35
  Duration: 20min

  Riksrevisor Per-Kristian Foss og Håkon Eika, seniorrådgiver i Riksrevisjonen

  Start: 09:35
  End: 09:50
  Duration: 15min

  Terje Dag Andersen (Ap), leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen

  Start: 09:50
  End: 10:05
  Duration: 15min

  Peter Hermanrud, Komité for finansiell informasjon

  Start: 10:05
  End: 10:20
  Duration: 15min

  Kari Elisabeth Kaski (SV), medlem av finanskomiteen

  Start: 10:20
  End: 10:30
  Duration: 10min

  Terje Erikstad, DN-kommentator