Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap fremmet av SV
Hver gang ordet skatteflukt eller kapitalflukt kommer opp, blir alle matte i blikket. Deretter blir man fort enige om at dette er man imot, og så reiser man hjem, spiser middag, drikker kaffe og diskuterer neste tema.
Formålet med møtet er å ha en løpende dialog med frivillige organisasjoner
En antologi for journaliststudenter som ønsker å grave i en global økonomi.
Hva bør Regjeringen gjøre for å sikre det norske skattegrunnlaget og norske arbeidsplasser?