Jonas Moberg, har ledet EITI-sekretariatet (Extractive Industries Transparency Initiative) siden sekretariatet ble etablert i Oslo, men går nå av.
Register over egentlige eiere innføres i Norge
Slik behandler PWYP Norge dine data
Økt velstand for borgerne gjennom større åpenhet?
Hvordan innrette en bistand som kan forbedrede skatte- og inntektssystemer i fattige land?
Hva betyr "Harmonisering av regelverket for land-til-land-rapportering med OECDs minstestandard"?
Her kan du se alle presentasjonene fra politisk salong "ULIKHET og REGNSKAP"
Ja til livet, nei til frihandelsavtaler var slagordet, da det ble holdt folkeavstemning initiert av urbefolkningsgrupper i seks distrikter i provinsen Cauca, den sjette mars, 2005, sørvest i Colombia.​