Invitation goes out to: regulators, legislators, standard/guidance setters, auditors/professional bodies, preparers, industry representatives, investors, media organisations, unions, journalists, NGOs and other interested users of financial information.
Tre pilarer for åpenhet i 2018-2020. Tre typer utfordringer.
Date: 6. november, kl. 18:00-19:30
Host: Fellesrådet for Afrika og Publish What You Pay Norge
Location: Habitat Trondheim, Olav Tryggvasons gate 30
Lurer du på om skatteinntektene i Norge er forskjellige når produksjon av fellesgodene ivaretas i egenregi, av kommersielle selskaper med fast ansatte, ved bruk av enkeltpersonforetak, med utenlandsk arbeidskraft eller i utlandet? Ny rapport fra Fagforbundet presenteres tirsdag 16. oktober, kl. 9-11.
Lurer du på hvordan de fire store revisjonsfirmaene, også kjent som "the big four" påvirker utviklingen av EUs politkk mot skatteomgåelse?
Jonas Moberg, har ledet EITI-sekretariatet (Extractive Industries Transparency Initiative) siden sekretariatet ble etablert i Oslo, men går nå av.
Register over egentlige eiere innføres i Norge
Slik behandler PWYP Norge dine data