Bilder fra Konferanse 2016 "Making Transparency Possible" (sett 6)

 Klikk her til å gå tilbake til "Conference 2016"

Bilde: Rose Korol PWYP- Norge.

Panel Debate: From Guatemala to Norway: How independent are our own control institutions? Hans Christian Holte, Per Kristian Foss, Trond Eirik Schea. 

Photo: Rose Korol PWYP- Norge.

Panel debate:  Global powershift: Why should we care about the consequences? Kalle_Moene, Daniel_Bertossa, John_Andrew_McNeish, Stig_Arild. 

Photo: Rose Korol PWYP- Norge.

Panel debate: How to hold a president and a vice-president accountable for corruption charges? Rodrigo_Veliz, Mariel_Støen_Iván Velásquez. 

               Klikk her til å gå tilbake til "Conference 2016"