Britiske myndigheter tar et viktig steg mot åpenhet

Storbritannias statsminister David Cameron står i spissen for en forskrift om større åpenhet hos multinasjonale selskaper.

Torsdag 21. august annonserte britiske myndigheter at de vil kreve at selskaper innen utvinningsindustrien skal rapportere alle betalinger i alle land de operer i fra januar 2015. Et viktig steg i riktig retning i kampen mot korrupsjon og global fattigdom, mener Publish What You Pay.

Britiske myndigheter har blitt enige om et utkast til en forskrift om hvordan olje- gass og gruveselskaper skal rapportere utbetalinger til myndighetene. Utbetalingen innebærer blant annet skatter, avgifter og bonuser. Disse tallene kan brukes til å skjule bestikkelser og andre ulovlige transaksjoner. Med dette viktige steget ligger Storbritannia an til å bli det første landet i EU som innfører rapporteringskravene som EU har satt opp i sitt åpenehetsdirektiv. 

Selskaper som må følge reglene skal rapportere på nasjonalt og lokalt nivå, både om selskapet og ulike prosjekter. De kan ikke omstrukturere betalingene for å slippe unna.

Les PWYP-nettverkets pressemelding om annonseringen her

Høringsrunde

Myndighetene skal legge frem forskriften for parlamentet senere i år, og reglene blir deretter lovfestet. Før annonseringen har myndighetene hatt saken ute på høring. Gjennom den to måneders lange perioden har de fått 31 svar, deriblant flere brev fra PWYP Storbritannia.

- Nå tar Storbritannia et viktig steg i etableringen av den globale åpenhetsstandarden. Ved å sørge for at selskaper rapporterer offentlig om sine utbetalinger, selskap for selskap, land for land, prosjekt for prosjekt er de et godt forbilde for Canada og USA som jobber med tilsvarende rapporteringsregimer, sier Miles Litvinoff, lederen av PWYP Storbritannia.

Selskaper som ikke klarer å rapportere alle nødvendige tall sannferdig og troverdig vil bli straffet kriminelt.

Les også: "Vil innføre fengselsstraff for skatteundragelser”