Høringsinnspill om Deloittes evalueringsrapport om LLR-regelverket

Finansdepartementet har outsourcet evalueringen av nasjonale åpenhetskrav til revisjonsselskapet Deloitte. PWYP Norge deler sitt høringsinnspill, med merknader.

Revisjonsselskapet foreslår å splitte hele regelverket, uten forklare hva som skulle være fordelen (for hvem?) med det. 

Rapporten evaluerer ikke, og kan ikke evaluere, målsetningen om å synliggjøre skattetilpasning fordi mekanismen for en slik synliggjøring fremdeles ikke er på plass.

Les: 

 

PWYP Norge mener, at det ikke er behov for å skille mer mellom regelverket for synliggjøring av betalinger til myndigheter versus regelverket for synliggjøring av uønsket skattetilpasning – regelverkene er adskilt allerede.

Les: Knask eller knep? Høring av Deloittes evalueringsrapport om LLR-regelverket 

Høringsbrev, høringsnotat, alle høringsinstanser og alle høringssvar er tilgjengelige på Finansdepartementets nettsider her.

Ikke hensiktsmessig

Dette kan gjøres mye enklere. PWYP Norges anbefaling til Finansdepartementet er tydelig: Slutt å  tull, gjør rapporteringsplikten etter §4, 3. ledd uavhengig av materialitetsgrensen i §4, 2. ledd. Dersom det er ønskelig å få flere selskaper til å rapportere etter utvidede land-for-land regler så allmenngjør forskriften for alle selskaper over materialitetsgrensen og la utvinningsselskapene og skogselskapene kun rapportere ett ekstra tall utover det alle andre må gjøre: produksjon. Dette fikser både synliggjøring av uønsket skattetilpasning og sørger for at det kun finnes ett regelverk å forholde seg til.

Les: Bør rapportere om postboksimperier

Les: PWYP Norges evaluering av LLR gjennom tre regnskapsår.

Forrige høring gikk det slik: Finansdepartementet foreslår å beskytte skatteparadiser