Land-for-land rapportering skal ut på høring i høst

Finansdepartementet skriver på Twitter at de tar sikte på å sende forskriften om land-for-land rapportering på høring nå i høst. Foto: Skjermdump fra Twitter.

Finansdepartementet har via en melding på Twitter bekreftet at de tar sikte på å sende ut høringsforslaget om land-for-land rapportering i løpet av denne høsten.

Finansminister Siv Jensen (Frp) skrev 1. oktober at hun ville vente med å evaluere land-for-land forskriften til det var gått to regnskapsår. Dagens land-for-land forskrift trådte i kraft 1. januar 2014, og en høring ville derfor ikke funnet sted før i 2016. Dette skrev hun i et svar til et skriftlig spørsmål som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Truls Wickholm, stilte.

Les: ”Vil vente med å styrke land-for-land forskriften”

Men i et skriftlig svar til Terje Breivik (Venstre) skriver Siv Jensen at  forslaget om land-for-land rapportering som et samlet Storting ble enige om før sommeren skal sendes ut på høring i løpet av høsten. PWYP Norge tok derfor kontakt med Finansdepartementet for å få svar på når høringen virkelig vil finne sted, og vi fikk bekreftet via Twitter at planen er å sende saken ut på høring allerede i høst. PWYP Norge ser ingen grunn til å vente to år med å evaluere forskriften da vi allerede vet at den ikke fungerer etter hensikten, og vi synes det er gledelig at høringen vil finne sted denne høsten. 

Vi vil følge saken og sende inn høringsbrev når saken kommer på høring.