Ny skatterapport lagt fram

I dag overrakte Hans Henrik Scheel den nye skatteutredningen til finansminister Siv Jensen. Utvalget foreslår å sette ned skatten på bedrifters overskudd.

– Flernasjonale selskaper utnytter forskjeller i skattereglene mellom land, og derfor kommer de seg unna samlet. Selskapene flytter på overskudd uten beskatning, sa Hans Henrik Scheel da han la fram rapporten i regjeringskvartalet i dag.

Utlandet presser ned skatt

Scheel-utvalget foreslår å sette ned skatten på bedrifters overskudd fra 27 til 20 prosent. De baserer dette på utviklingstrekk i skattleggingen av bedrifter og kapital i utlandet. Flere land har senket skattesatsene, og Norge har ligget høyere enn de andre nordiske landene, samt OECD-gjennomsnittet.

– Det vil bidra til at Norge i fremtiden kan være en omstillingsdyktig og fleksibel økonomi som tiltrekker seg investeringer, sa Scheel.

Utvalget satt ned av Stoltenberg-regjeringen

Utredningen ”NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi” ble opprinnelig bestilt av Stoltenberg-regjeringen. Hovedoppgaven til utvalget, som har blitt ledet av Hans Henrik Scheel var å se på selskapsskatten, og om den følger den internasjonale utviklingen. Dette er på grunnlag av at noen selskaper har sluppet unna med å betale veldig lite skatt. Dagens regjering la inn justeringer hvor de ønsket et forslag om lettelser.

– Vi har lavere etterspørsel fra oljenæringen. Det vil kreve omstillinger som kan bidra til fornyet vekst i norsk økonomi. Vi vil jobbe, spare og investere, sa finansminister Siv Jensen da hun tok i mot utredningen.

Skattemeny

Finansministeren sammenlignet utredningen med en meny, og hun presiserte at dette er en meny hvor ikke alle rettene vil falle like godt i smak.

– Det vil være ting på denne menyen som vil være politisk vanskelig. Vi ønsker et godt konkurransedyktig skattesystem. Det vil vanke mye ris og ros i dagene som kommer, sa Siv Jensen. 

Hun fortalte at utvalgets rapport vil bli sendt ut på høring, og at det er mange hensyn som skal ivaretas.

Internasjonal skattlegging

Lavere skattesatser i utlandet går sammen med stadig mer aktiv skatteplanlegging fra internasjonale selskaper. Skatten skal krympes mest mulig innenfor lovens grenser. I samspillet mellom ulike lands skatteregler flytter selskapene inntekter og kostnader mellom landene.

– Internasjonale selskaper driver mer aggressiv skatteplanlegging enn tidligere ved å legge kostnader til land med høy skatt og inntektene til land med lav skatt. Dette skjer gjennom internprisingen av varer og tjenester mellom selskaper i ulike land, som er i samme konsern. Det skjer også gjennom interne lån og høye rentefradrag i land med relativt høy skatt. Renteinntektene havner i land med lav skatt, sa Scheel.

Landene konkurrerer med hverandre samtidig som de samarbeider om tiltak. OECDs BEPS-plan er et av disse tiltakene.

Les: "OECD vil hindre skatteflukt"