Tanzania - Statoils nye Afrikaeventyr?

Sigrun Johnsen (Fellesrådet for Afrika), Trine Hveem (Kirkens Nødhjelp, Lars Kvam (Statoil) og Vegard Pedersen (Olje for Utvikling). Foto: Ingvild Onstad Helle.

Statoils investering i gassutvinning i Tanzania er selskapets mest kostbare investering utenfor Norge. Funnene er store og kan bli et økonomisk eventyr for Statoil. Kan det også bli et eventyr for Tanzania?

Denne uken inviterte Fellesrådet for Afrika i samarbeid med SAIH Blindern og Senter for Miljø og Utvikling (SUM) til debatt om Statoils gassutvinning i Tanzania. Lars Kvam, kommunikasjonssjef for Afrika Sør for Sahara i Statoil, sa at Tanzania er et krevende sted for Statoil å arbeide.

-Men ved å gjøre ting riktig og bra reduserer vi likevel risikoen for korrupsjon. Statoil har ikke gjort en så stor investering i gass før, men vi har de riktige intensjonene med dette prosektet, sa Kvam.  

Krevende for Tanzania

Spørsmålet er om dette er til hjelp i den krevende tiden som møter Tanzania.

Vegard Pedersen, seniorrådgiver i  Olje for Utvikling, poengterte at myndighetene i Tanzania må gjøre som Norge og ikke være redde for å gripe inn og regulere utvinningsindustrien. Han påpekte at det er viktig at Statoil opprettholder norske standarder. Han trekker frem utfordringer med at en viss prosent skal gå til nasjonalt eide selskaper, noe som kan åpne opp for korrupsjon.

- Finnes det en nedre grense for hvilke åpenhetsstandarder Statoil tåler i et samarbeid? Spurte Stefan Norris fra WWF.

- Vi ser på totalvurderingen av risiko når vi går inn i et land. Jeg vet ikke om det finnes en nedre grense, svarte Lars Kvam.

Burde Statoil utvide sin pådriverrolle?

Vegard Pedersen fra OfU mener at dette kanskje er litt ambisiøst. Han sier det er begrenset hvor stort ansvar industrien skal ha etter at de har betalt skatt.

Lars Kvam påpeker nok en gang at Statoil er for åpenhet.  Statoil får ros for å ha en åpen dialog med sivilsamfunn og myndigheter i Tanzania. De rapporterer om det som skjer og hvilke konsekvenser det kan ha for samfunnet.  

Er sivilsamfunnet i Tanzania rustet?

Trine Hveem, fra Kirkens Nødhjelp i Tanzania, sa at sivilsamfunnet i Tanzania til en viss grad er rustet for det som er i vente. Hun fortalte at det har vært mye arbeid på feltet over lengre tid.

Hveem nevnte blant annet samarbeidet mellom Publish What You Pay Norge og sivilsamfunnet i Tanzania for å sette fokus på åpenhet i utvinningsindustrien.

PWYP Norge har samarbeidet med fem organisasjoner fra Tanzania gjennom kapasitetsstyrkingsprogrammet TRACE.