Til Finanskomiteen: Stem for forslaget som får åpenhetsloven til å virke!

Hans Olav Syversen fra Krf er leder for Stortingets Finanskomité. Foto: Krf

15 av 18 elementer er allerede på plass. Kun 3 hull må tettes før loven kan virke. Slik kan du sikre at loven virker: Stem for forslaget fra SV i innstillingen til revidert nasjonalbudsjett i dag.

Det skriver Publish What You Pay Norge i et brev som er sendt på epost til alle medlemmene i Stortingets finanskomité i dag.

Finansdepartementet har lagt fram forskriften om land-for-land rapportering. Denne forskriften skal vedtas samtidig med nasjonalbudsjettet den 20. juni. Forskrift angir regler om land-for-land rapportering (LLR) for foretak innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Rapporteringen skal inneholde opplysninger om betalinger til myndigheter og andre virksomhetsrelaterte opplysninger, og skal bidra til å belyse foretakenes økonomiske virksomhet. De nye rapporteringsreglene vil bidra til større åpenhet rundt utvinningsindustriens virksomhet, og bidra til økt investorkontroll med selskapene og økt demokratisk kontroll med forvaltning av inntektene fra landenes naturressurser. PWYP Norge er svært opptatt av at loven skal virke, at den skal bli mest mulig formålstjenlig og at den skaper minst mulig kostnader for selskapene.

Les også: ”Så nær er vi utvidet land-for-land rapportering”

Leder av Finanskomiteen, Hans Olav Syversen, har tidligere sendt spørsmål til daværende Finansminister Sigbjørn Johnsen om hva slags land-for-land rapportering han ønsket.

Les Hans Olav Syversens spørsmål og Sigbjørn Johnsens svar her.

Vi håper at Hans Olav Syversen og resten av finanskomiteen i dag går inn for SVs forslag.

Nedenfor kan du lese brevene PWYP Norge har sendt til Finanskomiteen.