Åpenhetsavtalen

Image
  • Skatteadministrasjoner har ikke tilgang til hele dokumentrekken i multinasjonale selskaper i dag
  • Åpenhetsavtalen kan endre dette, på en stikkprøvebasis, slik at skattemyndighetene får den innsikten de trenger
  • Åpenhetsavtalen kan benyttes av enkeltland, eller grupper av land unilateralt
Written by
Frian Aarsnes. Medforfattere: Olav Lundstøl og Morten Eriksen.
Publication date
ISBN
978-82-93212-44-7