Næringslivsveileder til utvidet land-for-land-rapportering

Image
  • Utvidet land-for-land-rapportering (ULLR) er et tiltak for å likestille alle bedrifter og sørge for at nøkkeltall rapporteres for hvert enkelt land hvor selskapet har tilstedeværelse
  • Grunnlaget for rapporteringen må være finansregnskapet - noe annet alternativ for rapportering gir ikke tillitvekkende informasjon til samfunnet
  • For å gi mening må opplysningene rapporteres slik de inngår i konsernregnskapet - før eliminering. Elimineringer må derfor rapporteres separat.
Written by
Frian Årsnes
Publication date
ISBN
978-82-93212-86-7 (norsk), 978-82-93212-87-4 (engelsk)