Veileder for skatteparadisfrie kommuner VOL. 2

Image

Dette er en veileder for hvordan din kommune kan bli en skatteparadisfri kommune ved å bruke utvidet land-for-land rapportering (ULLR) som offentlig innkjøpskriterium, dersom virksomhet konkurranseutsettes eller ved store innkjøp.

Veilederen ble først publisert som et diskusjonsnotat (2017 – 2018). Deretter fulgte en bred dialog som inkluderte fageksperter, tillitsvalgte i forbund og fagforeninger og lokalpolitikere i kommuner og fylker. Det ble gjennomført en høringsrunde på tre måneder, hvor vi aktivt søkte innspill (2019). Innspillene, samtalene og spørsmålene som er kommet underveis har bidratt til justeringer, klargjøringer og også avgrensinger. Veilederen er deretter publisert som en veileder.

Sør-Varanger ble den første norske kommunen som innførte tiltaket i juni 2020. Viktige spørsmål dukket opp underveis, og vi oppdaterte derfor veilederen høsten 2020.

Veilederen tar for seg følgende problemstillinger:

• Hvordan foregår omgåelser av beskatning?

• Hvilke muligheter har kommuner og fylkeskommuner i møte med skatteomgåelser?

• Hvorfor stille Utvidet land-for-land rapportering som offentlig innkjøpskriterium i norske kommuner ved konkurranseutsetting av tjenester?

Written by
Frian Årsnes og Mona Thowsen
Publication date
ISBN
978-82-93212-97-3