Støtt oss

Takk for din støtte!

PWYP Norge arbeider med å gjøre åpenhet mulig, og vi trenger din støtte. Ditt bidrag er viktig - hver krone teller i kampen for å hindre skatteflukt. 

Du kan støtte PWYP Norge via din bank, ved å donere et beløp til  kontonummer: 1503 31 49260

Du kan også velge å støtte organisasjonen ved å bruke Vipps. Der  finner du oss ved å søke etter PWYPNorway, eller bruke vårt  Vipps-nummer: 548938.

PWYP Norge er en frivillig organisasjon (org. nr. 997534077) som er  avhengig av frivillige bidrag fra tilsluttede organisasjoner, statlig finansiering og ditt bidrag for  å kunne eksistere.

Vi har aldri mottatt, og kommer ikke til å motta støtte fra olje-,  gass- og gruveselskaper.

PWYP Norge setter stor pris på din støtte, tusen takk!