Eksempler på begrenset finansiell åpenhet i Norge

Illustrasjon: Roar Hagen - PWYP Norge

Det fins flere eksempler på delvis statseide norske bedrifter som enten direkte eller indirekte profiterer stort på bruk av skatteparadiser. Flere norske bedrifter med betydelig statlig eierskap er aktive brukere av skatteparadiser, og i tillegg tjener Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) store summer på skatteparadiser.

De direkte måtene er: Eiendomsinvesteringer blir kanalisert gjennom datterselskaper basert i skatteparadiser. Bruk av eksterne fond og fondsforvaltere som er registrert i skatteparadiser. Direkte eierskap av selskaper registrert i skatteparadiser
De indirekte måtene er: Eierskap i store selskaper som Apple og Google, som er storforbrukere av skatteparadiser. Eierskap i banker som HSBC og UBS, som er store tilretteleggere for privatpersoner og selskaper som ønsker å benytte skatteparadiser.
 Klikk her for å lese: Hvilke metoder og instrumenter er i bruk?
Klikk her for å lese: Hvilke tiltak foreslår vi?