Åpent møte 2. juni: Hva er veien videre med EITI i Norge?

 

PWYP Norge inviterer til et åpent møte om EITI i Norge den 2. juni, i forbindelse med at EITI har styremøte i Oslo. Et sentralt spørsmål for PWYP Norge er: Hva skal være veien videre for EITI her i Norge?

Norge har produsert EITI rapporter i sju år uten avvik. Samtidig er det kommet flere krav i EITI og flere land er med. PWYP Norge ønsker derfor å invitere til en diskusjon om hva som bør være veien videre for åpenhetsinitiativet. Hva er inkludert i den nye EITI standarden? Vil noe av dette påvirke beslutningen om å ”mainstreame” EITI i Norge? Finnes det andre åpenhetsmekanismer vi burde arbeide frem for å sikre en mer åpen og ansvarlig forvaltning av oljeressurser? Kan åpenhetsinitiativene komme i konflikt med hverandre eller vil de utfylle hverandre?

Jonas Moberg og Sam Barlett fra EITI sekretariatet vil svare på hva ”mainstreaming” betyr i praksis for Norge. Mona Thowsen fra PWYP Norge vil forklare status for utvidet land-for-land rapportering i Norge. De andre innlederne vil snart bli publisert.   

Tid: 2. Juni, kl. 15:00-17:30

Sted: Quality Hotel Expo (rom: Expo 1 & 2), Snarøyveien 20,1360 Fornebu

Finn frem til hotellet: Ta buss 24, 28, 31 31E eller 36 i retning Snarøya/Fornebu, og gå av på holdeplassen som heter Fornebuparken. 

Møtet vil bli holdt på engelsk

Vi håper du har anledning til å delta på møte og bidra i diskusjonen om hvor veien bør gå for EITI i Norge.

For å melde deg på trykk her. 

EITI i Norge: Hve er veien videre?

Programmet på engelsk

15:00-15:05

Welcome

PWYP Norway

15:05-15:40

Panel: Opportunities and challenges for civil society in the EITI. Where should Norway lead the way?

Faith Nwadishi, Koyenum Immalah Foundation Nigeria – General overview of the importance of CS in the 2016 Standard

Cielo Magno, Bantay Kita – Country experience from the Philippines

Moses Kulaba, Governance and Economic Policy Forum - Country experience from Tanzania

15:40-16:05

Contract transparency in Norway: What can Colombia teach us?

Ana Carolina Gonzales Espinosa, Universidad Externado de Colombia – Experience from Colombia.

Christian Fredrik Michelet, Michelet & Co. – Why it is important? How do we do it in Norway?

Carine Smith Ihenacho, Statoil – A company perspective

16:05-16:30

Mainstreaming in Norway: How would mainstreaming unfold in practice?

Jonas Moberg & Sam Bartlett, EITI International Secretariat 

16:30-16:45

What is next for EITI in Norway? Some Reflections and Proposals

Guro Slettemark, Transparency International Norway

16:45-17:10

EITI vs. other transparency initiatives: Status of extended country-by-country reporting in Norway

Mona Thowsen, PWYP Norway 

17:10-17:25

Global outlook: Challenges and opportunities for EITI in the future. What should  be the role of countries like Norway?

Daniel Kaufman, Natural Resource Governance Institute

17:25-17:30

Concluding remarks on the way forward with EITI in Norway

PWYP Norway

 

EITI er en åpenhetsstandard

En EITI-prosess er en nasjonal prosess for åpenhet om pengestrømmer fra naturresurser. EITI er en åpenhetsstandard som krever at selskaper offentliggjør hvor mye de betaler til myndigheter, og at myndigheter oppgir hvor mye de mottar. Denne informasjonen skal sammenstilles i en EITI-rapport. Norge regnes i dag som ’Compliant’ med denne åpenhetsstandarden, som baserer seg på et trepartssamarbeid mellom stat, selskap og sivilsamfunn. 

Les mer om EITI her.

 

”Mainstreaming”

”Mainstreaming” er et begrep som brukes av EITI. Det ble tatt opp i styremøter i det internasjonale EITI-styret i Brazzaville i april og i Bern i oktober. Der anerkjente styret viktigheten av å ”mainstreame” EITI inn i nasjonale systemer.

Dette er et type spørsmål som ble tatt opp i oppstarten av EITI. Dette betyr at åpenhet er et gode i seg selv og skal være normen. I stedet for å ha en egen prosess (der interessentgruppa, myndigheter og sivilsamfunn med en ekstern sammenstilling fra Deloitte skal produsere informasjonen), så benyttes eksisterende systemer i landet som selv produserer den informasjonen som trengs i en EITI-implementering.

 

Det finnes flere åpenhetsstandarder

Det finnes flere åpenhetsstandarder som kan gjøre noe med de ulike formene for hemmelighold som eksisterer i dag. Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge, vil gi en oppdatering på hvor langt vi har kommet med utvidet land-for-land rapportering på møtet.

Selskapene kan benytte seg av en hel verktøykasse av hemmeligholdsmekanismer for å skjule pengestrømmer før de blir gjort til gjenstand for beskatning. De kan drive med skattesnusk, godt beskyttet av hemmelighold. PWYP Norge arbeider derfor også for lovfesting av utvidet land-for-land rapportering i alle land, inkludert Norge. En utvidet land-for-land rapportering vil vise hvordan selskapenes investeringer, produksjon, inntekter, kostnader og skatter fordeler seg på de ulike land. Det kan synliggjøre uønsket skattetilpasning.

 

For mer informasjon kan du se en rapport PWYP Norge har publisert her.