Faktahefte om finansiell åpenhet for ungdom

Frivillige fra SAIH Tromsø sto på stand på universitetsområdet før møte om finansiell åpenhet på Universitetet i Tromsø 10.mars. Foto: PWYP Norge.

 

Sommeren 2015 lagde PWYP Norge et faktahefte i samarbeid med KFUK-KFUM Global. Dette faktaheftet ble laget for å samle fakta om finansielt hemmelighold og hvorfor det er viktig med åpenhet for å finansiere utvikling. Faktaheftet ble skrevet for ungdom i alderen 18-25 år for å tilgjengeliggjøre teknisk og komplisert kunnskap for en ny målgruppe som er viktig å få med i debatten om finansiell åpenhet. 

PWYP Norge har mottatt forespørsler fra flere hold, som blant annet Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM GLobal om tilrettelagt informasjon om finansiell åpenhet for en yngre målgruppe. Vi fikk finansiering fra Norad for å skrive dette faktaheftet og spre det til norsk ungdom. Dette har vi gjort i tett samarbeid med KFUK-KFUM Global.

Les faktaheftet her.

Frivillige i KFUK-KFUM Global har blant annet hatt møter med ungdomspolitikere der de har snakket om innholdet i faktaheftet og viktigheten av å fokusere på dette fremover. For mange av politikerne de møtte var informasjonen faktaheftet tar opp helt ny og dette ga dem derfor viktig innsikt for videre debatt. Frivillige fra KFUK-KFUM Global har arrangert et debattmøte i Bergen og frivillige fra SAIH (Studentene og Akademikernes Internasjonal Hjelpefond) i samarbeid med PWYP Norge har arrangert et debattmøte i Tromsø. 

PWYP Norge hadde også en møte med sentralstyret i Operasjon Dagsverk for å gi dem en innføring i tematikken som de planla å bruke i sitt undervisningsopplegg på norske skoler. 

 

PWYP Norge møtte medlemmer av Operasjon Dagsverk sin Hovedkomite for å gi en innføring i faktaheftet og hvordan det kan brukes. Foto: PWYP Norge.

 

Etter at faktaheftet ble laget har det blitt flittig brukt på ulike arenaer, både for ungdom i Norge og internasjonalt gjennom partnerne til KFUK-KFUM Global som har brukt det i sitt arbeid og gjennom det internasjonale PWYP nettverket.  Det gir oss en tilbakemelding om at det har vært en mangel på tilrettelagt informasjon for målgruppen. 

For å spre innholdet i faktaheftet på en enkel måte der mye av den offentlige debatten finner sted valgte vi å lage en kort animasjonsfilm for å fremme det viktigste budskapet på sosiale medier. Vi har laget en spansk og en engelsk versjon som har blitt mye brukt på seminarer og som har blitt spredd bredt på sosiale medier.

 

 

På bakgrunn av tiltakene PWYP Norge har gjennomført sammen med KFUK-KFUM Global kan vi sannsynliggjøre at faktaheftet og arbeidet med å spre informasjonen som er samlet der har hatt en effekt på samfunnsdebatten i Norge, spesielt blant unge i målgruppen. Faktaheftet og animasjonsfilmene er fortsatt i bruk og brukes som materiell i ulike kurs for målgruppen.